Consultatie Europese model clauses voor handelsketens

Datum
maandag 23 okt 2023, 09:00 - vrijdag 15 dec 2023, 23:59
Type
Call
Voeg toe aan agenda
Erasmus School of Law

Contracten zijn een integraal onderdeel van de bedrijfspraktijk en van het reguleren van wereldwijde bedrijfsactiviteiten en richten zich in toenemende mate op milieu- en mensenrechtenkwesties in toeleveringsketens. Contracten kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om deze praktijken te verbeteren, maar hun geschiedenis is beladen. Dit project is een poging om het contractueel bestuur te verbeteren om de mensenrechten en milieunormen in wereldwijde toeleveringsketens beter te handhaven. De aanpak is erop gericht voort te bouwen op de kracht en het bereik van contracten en tegelijkertijd af te stappen van contractuele praktijken die in de praktijk zo vaak ineffectief (zo niet contraproductief) zijn gebleken.

Contracten kunnen aanzienlijk effectiever zijn in het leveren van betere mensenrechten- en milieuresultaten dan ze zijn geweest, en het streven naar dit resultaat is het doel van dit project.  Om effectief te zijn, moeten contractuele clausules zorgvuldig worden opgesteld en voorzien in:

  • verantwoordelijkheden van zowel afnemers als leveranciers
  • meer uniforme inhoud, waarbij meerdere en verschillende normen worden vermeden.
  • handhaving van de verplichtingen, zodat de gevolgen voor het milieu en de mensenrechten worden hersteld, waarbij beëindiging alleen als laatste redmiddel wordt gebruikt.
  • toegang tot informatie, met inbegrip van informatie die is verzameld in klachtenmechanismen.
  • dialoog en samenwerking
  • capaciteitsopbouw
  • Efficiënte en productieve geschillenbeslechting.

Daarom is een centraal doel van het EMC-project om af te stappen van contracten die ineffectief en misschien zelfs contraproductief zijn en om clausules te ontwikkelen die in overeenstemming zijn met mensenrechten- en milieu-due diligence-normen, deze implementeren en de doelstellingen van de voorgestelde Europese due diligence-richtlijn voor duurzaamheid van bedrijven (CSDDD) en soortgelijke wetgeving ondersteunen.

De opstellers van de modelclausules vragen externe belanghebbenden om hun input op deze clausules te geven.

Hier vindt u het volledige consultatiedocument van de modelclausules.

De modelclausules zelf zonder toelichting kunnen hier worden geraadpleegd.

Als u commentaar wilt geven op deze modelclausules of opmerkingen hebt die u wilt delen, kunt u het formulier hieronder invullen.

Geef input voor de consultatie

Type organisatie
Mogen uw opmerkingen/opmerkingen openbaar worden gemaakt?

Erasmus School of Law gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor logistieke doeleinden voor dit evenement. Na het evenement worden deze gegevens verwijderd. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen