Symposium Aandeelhoudersrichtlijn

De invloed van de implementatie van de Aandeelhoudersrichtlijn op het vennootschapsrecht
Organisatie
Erasmus School of Law
Begindatum

woensdag, 26 jun 2019, 13:30

Einddatum

woensdag, 26 jun 2019, 17:00

Locatie
Erasmus University Rotterdam, Campus Woudestein, Van der Goot Building, Forumzaal (M3-15)

Op 10 juni 2019 moet de Herziene richtlijn aandeelhoudersrechten (2017/828/EU) geïmplementeerd zijn in de vennootschapswetgeving. Het voornaamste doel van de herziening is de bevordering van duurzame en tegelijkertijd effectieve aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen.

Dat thema kwam al regelmatig op, bijvoorbeeld bij de gedachtevorming over loyaliteitsdividenden, en heeft ook een belangrijke plaats in onze Corporate Governance Code uit 2016. Een ander belangrijk thema uit de richtlijn, te weten de identificatie van aandeelhouders en daarmee de mogelijkheid van uitwisseling van informatie, heeft reeds ruim de aandacht van onze wetgever. Men denke aan het feitelijk elimineren van het toonderaandeel bij beursvennootschappen door de mogelijkheid van feitelijke uitgifte van aandelen te beperken tot een verzamelbewijs dat bij het Centraal Instituut in bewaring wordt gegeven, en aan het voorliggend wetsvoorstel ‘Identificatie houders aandelen aan toonder bij niet-beursvennootschappen’.

De belangrijkste thema’s die in de aangepaste richtlijn aan de orde zullen komen, worden door diverse sprekers behandeld, waarbij ook de al dan niet wenselijke toepassing van een aantal van die regelingen op de niet-beursgenoteerde NV en de BV aan de orde zal komen.

13.30 uurOntvangst en registratie
14.00 uur

Welkomstwoord door de dagvoorzitter

Prof.mr. M.A. (Maarten) Verbrugh
Hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law

14.15 uur

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Prof.mr. L. (Vino) Timmerman
Advocaat-generaal Hoge Raad

14.40 uur

Tegenstrijdig belang in het kader van de ‘related party transactions’

Prof.mr. J.M. (Matthijs) de Jongh
Hoogleraar Ondernemingsrecht en zijn geschiedenis aan Erasmus School of Law en Raadsheer Gerechtshof Amsterdam

15.05 uur

De positie en rol van institutionele beleggers

Drs. R. (Rients) Abma 
Directeur Eumedion

15.25 uurPauze
15.55 uur

Het beloningsbeleid van bestuurders van beursvennootschappen

Prof.mr. E.C.H.J. (Emmanuel) Lokin
Hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht en advocaat te Amsterdam

16.20 uur

De responsieperiode bij beursvennootschappen

Prof.mr. H.M. (Hélène) Vletter-van Dort
Hoogleraar Financieel recht en governance aan Erasmus School of Law en toezichthouder

16.40 uur

Enkele conclusies en afsluiting

Prof.mr. C.A. (Kid) Schwarz
Hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law

16.50 uurBorrel
18.00 uurEinde

.

Dagvoorzitter & sprekers

 • Foto van Maarten Verbrugh

  Maarten Verbrugh, dagvoorzitter, opent het symposium en leidt de verschillende presentaties in.

 • Foto van Vino Timmerman

  In de bijdrage van Vino Timmerman zal de optimalisering van de aandeelhoudersrelatie ter bevordering van de uitoefening van aandeelhoudersrechten centraal staan.

 • Matthijs de Jongh

  Matthijs de Jongh zal in zijn bijdrage aandacht vragen voor de nadere invulling van tegenstrijdige belangen in het kader van de related party transactions. De gedachte is dat, wanneer zich een significante transactie voltrekt met een bij de vennootschap betrokken partij, er transparantie moet worden betracht en informatie moet worden verstrekt van een zodanige omvang dat aandeelhouders en andere partijen de zuiverheid van de transactie kunnen beoordelen.            

 • Foto van Rients Abma

  Een volgend belangrijk thema in het kader van de optimalisering van aandeelhoudersbetrokkenheid betreft de positie van institutionele beleggers en de transparantie met betrekking tot het door hen effectief gevoerde beleggingsbeleid. In dit kader is bijvoorbeeld de rol en het functioneren van de stemadviseurs, waarvan institutionelen zich regelmatig bedienen, interessant. Dit thema zal worden behandeld door Rients Abma.

 • dr. Emmanuel Lokin

  De richtlijn voorziet in de verplichting om de opbouw en ratio van het bestuurlijk beloningsbeleid op te stellen, waarbij ook dient te worden gekeken naar de vraag hoe dit beleid zich verhoudt tot de realisatie van het vennootschappelijk belang, bestaande uit een duurzame en voorspoedige groei van de vennootschap en haar onderneming. Bij de vormgeving van dit beloningsbeleid moet de aandeelhoudersbetrokkenheid stevig toenemen. Aan dit thema zal Emmanuel Lokin aandacht besteden.

 • Foto van Helene Vletter-van Dort

  De Corporate Governance Code voorziet in een responstijd van 180 dagen wanneer de spanningen in de vennootschap oplopen, blijkend uit de gebruikmaking van het agenderingsrecht door aandeelhouders, waardoor de corporate policy onder druk komt te staan. Er zijn wetgevingsplannen om te komen tot een aanmerkelijk langere wachtperiode. Deze problematiek zal worden behandeld door Hélène Vletter-van Dort.

 • Foto van Kid Schwarz

  Kid Schwarz zal naar aanleiding van de verschillende presentaties enkele slotconclusies trekken en het symposium afsluiten.

Doelgroep

Een ieder die geïnteresseerd is in ontwikkelingen rondom de implementatie van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten en de bevordering van duurzame en effectieve aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen en het uitstralend effect van de richtlijn op het BV-recht. Hierbij wordt ten eerste gedacht aan professionals uit de praktijk, zoals advocaten, bedrijfsjuridisch adviseurs, institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden, zoals studenten, van harte welkom.

Opleidingspunten

Voor dit symposium kunnen wij niet vóóraf punten in het kader van de Permanente Opleiding voor de advocatuur of de Permanente Educatie van overige beroepsgroepen toekennen. Dit neemt niet weg dat dit symposium voor u relevant is en dat u punten kunt behalen. U kunt achteraf zelf de punten aanvragen. Het uitgangspunt is dat u voor één uur volledig onderwijs één punt kunt opvoeren. U ontvangt van ons een certificaat van deelname waarop het aantal uren is vermeld, inclusief een overzicht van het symposiumprogramma.

Locatie

Het symposium vindt plaats in de Forumzaal van het Van der Goot Building (zaal M3-15) van de Erasmus University Rotterdam. Voor bereikbaarheid van de campus en de plattegrond klik hier.

Aanmelding en kosten

Gezien de beperkte capaciteit van de zaal stellen we het op prijs uw aanmelding vóór 19 juni 2019 te ontvangen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder. De kosten van deelname aan het symposium bedragen € 25,00. Voor studenten is kosteloze deelname mogelijk. De kosten van deelname zijn exclusief parkeerkosten.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin een link naar de beveiligde iDeal-betaalomgeving. De kosten dienen binnen 7 dagen na aanmelding te zijn voldaan.

Meer informatie

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Privaatrecht of mw.mr. A.S.J. (Anja) van Garderen-Groeneveld van Erasmus School of Law:

Secretariaat
T: 010-4082797 
E: pri@law.eur.nl

mw.mr. A.S.J. (Anja) van Garderen-Groeneveld 
vangarderen@law.eur.nl

Geslaagde aanmelding

Bij een geslaagde online aanmelding verschijnt hierover een bericht op uw scherm en ontvangt u binnen enkele seconden per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Verschijnt de melding niet op uw scherm, dan zijn mogelijk gegevens niet volledig of niet juist ingevuld. U kunt dit controleren door weer naar boven, naar het formulier, te scrollen.