Financieel recht

Inschrijven voor Master Financieel recht

Voor het studiejaar 2019- 2020 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen. Er is één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk. Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 20 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden.

Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 20 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met: dhr. E.W.R. van Roon via masterinstroom@law.eur.nl of 010 - 408 18 58.

U dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rondt u het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden.

Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te moeten uploaden. Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan dhr. E.W.R. van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.