7 onderzoekers Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC ontvangen NWO SGW Open Competitie beurs

Campus Woudestein garden on a sunny day.
Erasmus - Woudestein - beeld

Zeven onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC hebben een NWO SGW Open Competitie beurs toegewezen gekregen. De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling.

Een overzicht van alle laureaten van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC:

 • Loneliness as a Driver of Emigration (LoneDrivE) 

  dr. T. van den Broek, Erasmus School of Health Policy & Management

  Veel migranten kampen met eenzaamheid. Dit wordt meestal toegeschreven aan uitdagingen die met migratie gepaard gaan, zoals het gemis van vrienden en familie in het herkomstland en problemen rondom de vestiging in het bestemmingsland. Dit project bekijkt of daarnaast een tot dusver onderbelichte verklaring een rol speelt, namelijk dat migranten vaak al relatief eenzaam waren voordat zij migreerden. De wens te ontsnappen aan ervaringen van eenzaamheid in het herkomstland zou immers bij kunnen dragen aan het voornemen om te emigreren. In dit project worden verschillende, complementaire bestaande databronnen geanalyseerd om inzicht te krijgen in hoeverre eenzaamheid aanspoort tot emigratie.

  Thijs van den Broek, onderzoeker bij Erasmus School of Health Policy and Management
 • The Secret to Secrecy: Development of a Novel Measure to Assess Secrecy and Investigate Its Sociodemographic and Psychological Correlates

  dr. R.E.R. van der Hallen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

  Iets geheimhouden, het bewust verbergen van persoonlijke informatie voor anderen, is een veelvoorkomend en universeel fenomeen. Toch weten we heel weinig over het wie, wat en waarom van geheimhouding en hoe het onze kwaliteit van leven beïnvloedt. Dit project wil de kennis over het hebben van geheimen uitbreiden door (1) te onderzoeken wat “iets geheimhouden” inhoudt, (2) een nieuwe zelf-rapportagevragenlijst te ontwikkelen en (3) in kaart te brengen welke sociaal-demografische en psychologische factoren samenhangen met geheimhouding. Dit project zal nieuw inzicht verschaffen over het (hebben van) geheimen, individuele verschillen, en de rol van geheimen in het dagelijks leven.

 • Radical innovation or empty promises? Exploring how assumptions about decision-making, participation and people management are challenged by self-managing organisations

  dr. R.L. Hewett, Rotterdam School of Management

  Zelforganiserende bedrijven beloven geen management, weinig hiërarchie en plaatsen besluitvorming in handen van werknemers. Hoewel steeds meer bedrijven zelforganisatie omarmen naar aanleiding van vragen naar meer transparantie, empowerment en aanpassingsvermogen tijdens turbulente macro-economische omstandigheden, is het onduidelijk in hoeverre de beloftes worden waargemaakt. Middels een ambitieuze studie van twintig zelforganiserende bedrijven ga ik verder dan de huidige discussie of zelforganisatie ‘goed’ of ‘slecht’ is om te verkennen welke fundamentele aannames over management en organisaties door zelforganiserende bedrijven worden uitgedaagd (en welke niet). Hiermee beoogt dit project een bijdrage te leveren aan managementliteratuur, organisatieontwerp en arbeidsbeleid.

 • Should Rich and Poor Offenders Pay the Same Fines? Empirical Analysis of Income-Dependent Fines

  prof. dr. E. Kantorowicz-Reznichenko, Erasmus School of Law

  Zijn vaste boetes voor alle overtreders eerlijk? Kunnen ze rijkere overtreders afschrikken? Met die twijfels in het achterhoofd, hebben al 43 landen wereldwijd (de helft van de EU-landen inbegrepen) de inkomensafhankelijke boetes ingevoerd – de dagboetes. Dagboetes zorgen ervoor dat er systematisch rekening gehouden kan worden met de ernst van de overtreding en tegelijkertijd ook met het inkomen van de overtreder. Toch is het nog steeds onduidelijk of ze inderdaad afschrikkender zijn en of ze door het publiek als eerlijker worden ervaren. In dit baanbrekende onderzoeksproject zullen empirische methoden en nieuwe experimentele ontwerpen worden gebruikt om deze vragen te beantwoorden.

  Elena Kantorowicz-Reznichenko
 • Student loans and mental health problems in higher education

  dr. Z. Wang, Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Economics

  Dit project onderzoekt of de invoering van het studenten leenstelsel in het Nederlandse hoger onderwijs mentale gezondheidsproblemen bij studenten beïnvloedt gedurende het gehele studietraject. Dit natuurlijke experiment stelt ons in staat het effect te onderzoeken van de toegenomen druk tijdens het examenjaar van de middelbare school, alsmede het effect van krappere financiële middelen en hogere schulden tijdens de studie. Ik construeer objectieve indicatoren van psychische problemen van verschillende omvang, met behulp van rijke datasets over gezondheidsclaims/geneesmiddelen op recept/diagnosegegevens Dit is de eerste studie die op grote schaal causaal onderzoek doet naar het verband tussen studieleningen en geestelijke gezondheidsproblemen.

 • Investigating Public Opinions on Financial (Dis)Incentives for Organ Donation in Europe

  dr. J.A.E. Ambagtsheer, Erasmus MC

  Dit voorstel behelst een crossnationaal enquêteonderzoek naar de meningen van Europese ingezetenen over het verwijderen van financiële barrières -en het toestaan van beloningen voor postmortale en levende orgaandonatie. Wereldwijd neemt het orgaantekort en de patiëntensterfte toe. Betaling/beloning voor orgaandonatie is wereldwijd verboden. Echter, het is mogelijk dat er publiek draagvlak bestaat voor het verwijderen van financiële barrières -en het toestaan van beloningen voor orgaandonatie als dit de patiëntensterfte vermindert. Dit onderzoek kan leiden tot veranderingen in wet -en regelgeving die het toestaat om de effecten van het verwijderen van financiële barrières en het toestaan van beloningen voor orgaandonatie te testen.

 • Migraine burden in individuals with low socioeconomic status: The role of diet

  dr. K.A.C. Berk, Erasmus MC

  Veel mensen hebben last van migraine in hun dagelijks leven. Mensen met een lagere opleiding of een lager inkomen (lagere ‘sociaal economische status’) hebben vaker migraine. Waarom is dat zo? Eén van de redenen kan zijn dat deze mensen een ongezondere voeding gebruiken. Daardoor zou er vaker migraine kunnen ontstaan, en het ook erger kunnen worden. In dit project gaan we uitzoeken of dat zo is. Met de resultaten hopen we nieuwe dieetbehandelingen te kunnen ontwikkelen, speciaal voor mensen met een lagere sociaal economische status. Zodat zij minder lijden onder deze ziekte en sociale ongelijkheid wordt verminderd.

Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Hoofddocent
dr. (Bex) RL Hewett
Professor
Universitair Docent
dr. (Zhiling) Z Wang
Onderzoeker
Dr. J.A.E. (Frederike) Ambagtsheer
Onderzoeker
dr. K.A.C. Berk
Meer informatie

Ga naar de NWO-website voor meer informatie over de NWO Open competitie - SGW.

Gerelateerde content
De beurs bedraagt maximaal 50.000 euro en geeft ruimte aan experimenten en innovatie.
Campus Woudestein
Stefan Obernberger, Carlos Riumallo Herl en Esad Smajlbegovic ontvangen NWO Open Competition SSH-XS-beurs.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen