Afkondiging Erasmus Honours Law College Symposium

Op donderdag 11 juli jl. heeft het jaarlijkse symposium van het Erasmus Honours Law College (het ‘EHLC’) plaatsgevonden.

Het symposium is een wetenschappelijke bijeenkomst en wordt jaarlijks georganiseerd door de Symposiumcommissie van Studievereniging Astrea (Roelie van Seggern, Stijn Voogt, Hajar Faddach en Rosella Parmessar 2018-2019). Het symposium vormt de laatste bijeenkomst van de Honoursstudenten van het studiejaar en dient daarom tevens als jaarafsluiting. Om die reden geeft de Symposiumcommissie ieder jaar een informele twist aan de avond, door het symposium af te sluiten met een gezellige borrel. Dit jaar heeft het symposium in het teken gestaan van het thema ‘ambitie’. In aansluiting op het thema hebben mr. Femke Schouten (Houthoff), mr. dr. Joke de Wit (Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. mr. Harriet Schelhaas gesproken voor de 140 aanwezige gasten.

Tijdens het jaarlijkse symposium van het EHLC is het gebruikelijk om de avond verder in te vullen met de presentatie en de uitreiking van de nieuwe Almanak en een reeks aankondigingen, felicitaties en bedankwoordjes. Onder andere het facultaire bestuur van het EHLC, de commissievoorzitters en de commissieleden en het afscheidnemende Astrea-bestuur zijn bedankt voor hun inzet voor Astrea en het EHLC gedurende het afgelopen studiejaar. De derdejaarsstudenten van Astrea – die drie jaar lang onderdeel hebben uitgemaakt van het EHLC en hun bachelor aan de Erasmus Universiteit hebben afgerond – zijn individueel hartelijk gefeliciteerd met hun geweldige prestatie door mr. Peggy Tchai. Ook is het nieuwe Astrea-bestuur is bekendgemaakt aan de aanwezigen.

De voordracht van mr. Peggy Tchai heeft een ander belangrijk moment van de avond gevormd. Eerder tijdens het studiejaar werd al aan de studenten bekendgemaakt dat mevrouw Tchai afscheid zou nemen als directrice van het EHLC. Tijdens haar voordracht heeft zij verteld over haar ervaringen tijdens het vervullen van haar functie de afgelopen jaren en nam zij nogmaals afscheid van de aanwezige Honoursstudenten.

Na afloop van haar voordracht heeft mevrouw Tchai het woord gegeven aan mr. Cecilia Ramos: de nieuwe directrice van het EHLC. Op die manier heeft mevrouw Tchai in het bijzijn van de aanwezigen tijdens het symposium ‘het stokje overgedragen’. Tijdens haar voordracht heeft mevrouw Ramos zich aan de aanwezigen voorgesteld en hen inzicht gegeven van haar verwachtingen voor de aankomende tijd.

Na het symposium is er ruime gelegenheid geweest voor een gezellige borrel, waar de aanwezigen met elkaar na hebben gepraat over een zeer geslaagde avond.

Mevrouw Tchai, ontzettend bedankt voor alles; voor uw jarenlange inzet voor het Erasmus Honours Law College en het zijn van de steun en toeverlaat voor vele Honoursstudenten. Wij zullen u allemaal ontzettend missen en wij wensen u veel succes bij het vervullen van uw nieuwe functie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.