Arjen Schep herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden

Arjen Schep

Arjen Schep is per 1 januari 2024 herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden aan Erasmus School of Law bij het departement Law & Tax. Schep bekleedt deze leerstoel sinds begin 2020 en zal dit de komende vier jaar blijven doen. De leerstoel binnen het Departement Law & Tax ā€“ waar Schep vanaf 1 januari 2024 eveneens voorzitter van is ā€“ wordt mogelijk gemaakt door de Stichting J.H. Christiaanse.

Binnen de leerstoel Heffingen van lokale overheden zal Schep zich blijven toeleggen op onderzoek naar de heffingen van lokale overheden en de waardering van onroerende zaken, zowel binnen als buiten Nederland. Het onderzoek van Schep concentreert zich in het bijzonder op onroerendezaakbelasting als middel voor eigen inkomstenverwerving in ontwikkelingslanden, lokale belastingen en duurzaamheid, en lokale bekostigingsinstrumenten voor gebiedstransformatie.

Schep over zijn herbenoeming: ā€œDe lokale belastingheffing staat dicht bij burgers en bedrijven. Of het nu gaat om het betalen voor parkeren in de stad of de jaarlijkse WOZ-waardering van je woning. Als enige hoogleraar Heffingen van lokale overheden in Nederland, weten media je dan al snel te vinden als het gaat om bijvoorbeeld grote tariefverschillen tussen gemeenten of grote aantallen bezwaren tegen WOZ-beschikkingen. De leerstoel die ik de komende jaar opnieuw mag bezetten, is niet alleen uniek vanwege de focus op lokale heffingen maar ook door de verbondenheid met het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Vanuit het studiecentrum verrichten we contractonderzoek. Zo onderzochten we vorig jaar voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de rol die bedrijveninvesteringszones kunnen spelen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Momenteel onderzoeken we samen met de Rijksuniversiteit Groningen en TU Delft de introductie van een planbatenheffing en een grondbelasting. Deze instrumenten moeten speculeren met grond tegengaan en het onbenut laten van bouwgrond beprijzen. Dit in het kader van het vlot trekken van de woningbouw in Nederland. Hartstikke relevant en mooi om daar met ons kleine team een steentje aan bij te kunnen dragen. Bovendien kan ik de inzichten opgedaan in het onderzoek direct verwerken in de vakken in de bachelor en master van onze fiscale opleiding waar ik bij betrokken ben.ā€

Naast zijn hoogleraarschap en functie als voorzitter van het departement Law & Tax blijft Schep zijn werkzaamheden als wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden uitvoeren. 

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Arjen Schep van harte met zijn herbenoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen