Bezoek aan Van den Herik en Verhulst Advocaten en Dirkzwager advocaten & notarissen

Op 11 januari 2018 bezochten de studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering het advocatenkantoor Van den Herik en Verhulst Advocaten en op 17 januari 2018 vertrokken de studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering naar Arnhem om een bezoek te brengen aan het advocatenkantoor Dirkzwager.

Van den Herik en Verhulst Advocaten

Op 11 januari 2018 bezochten de studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering het advocatenkantoor Van den Herik en Verhulst Advocaten. Zoals altijd werden de studenten ontvangen met thee en koffie. Vervolgens heeft de heer Van Waasbergen een college verzorgd over o.a. het Arbitrageverdrag van New York en de voor- en nadelen van toepassing van dit verdrag. Daarna mochten de studenten zelf aan de slag met een casus over een ‘verteringskwestie’ en arbitrage, die zij thuis al hadden voorbereid. De vraag die in de casus centraal stond was of het gewichtsverlies en het kwaliteitsverlies van de cashewnoten, veroorzaakt door het vervoer van de cashewnoten, onder de polis van de afgesloten verzekering viel. Het geschil werd beslecht middels een arbitrageprocedure die de studenten moesten voeren. De dag eindigde met een borrel en heerlijke hapjes. De studenten van de master A&V weten nu alles over het Arbitrageverdrag van New York.

Dirkzwager

Op 17 januari 2018 vertrokken de studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering naar Arnhem om een bezoek te brengen aan het advocatenkantoor Dirkzwager. Tijdens dit kantoorbezoek kregen de studenten allereerst wat meer informatie van Jaike Silvius over het kantoor zelf en over hoe het is om te werken bij Dirkzwager. Vervolgens gaf Peter van Huizen een interessante presentatie over de deelgeschilprocedure, waarin hij besprak waarom deze procedure in het leven is geroepen en wat de consequenties ervan zijn. Na deze presentatie mochten de studenten met de verworven kennis over de deelgeschilprocedure zelf aan de slag gaan en een deelgeschilprocedure voorbereiden. De studenten werden onderverdeeld in vier groepen en er volgden twee zittingen. In elk van de zittingen diende één groepje het slachtoffer bij te staan en één groepje de verzekeraar. Het bleek nog best lastig te zijn om een deelgeschilprocedure te voeren, maar de studenten brachten het er goed vanaf. Na de behandeling van beide zittingen, volgde nog een gezellige borrel met een aantal kantoorgenoten van Dirkzwager. Om de dag helemaal goed af te sluiten, is de groep na het kantoorbezoek nog samen gaan eten in Arnhem. Het was een leerzame, maar ook een heel leuke dag.