Btw-vrijstellingen - Be careful what you wish for ….

9 gekleurde blikjes frisdrank

Recentelijk schreef Liesbeth Metzemaekers-Beks, docent Indirecte Belastingen aan Erasmus School of Law, een blog over de paradox van btw-vrijstellingen. De blog is hieronder te lezen.

Bij hun kennismaking met de omzetbelasting worden bachelorstudenten Fiscaal recht of Fiscale economie in de regel al snel geconfronteerd met 'de paradox van de btw'. Deze paradox houdt in dat de ondernemer die btw-belaste prestaties verricht in feite wordt vrijgesteld, terwijl de ondernemer die prestaties verricht waarop een btw-vrijstelling van toepassing is eigenlijk wordt belast. Deze paradox vloeit voort uit de omstandigheid dat het recht op aftrek van voorbelasting (dat ervoor zorgt dat goederen en diensten in beginsel zonder btw-druk de bedrijfskolom doorrollen) gekoppeld is aan de belastbaarheid van de uitgaande prestaties. Vallen de uitgaande diensten of leveringen onder een btw-vrijstelling, dan heeft de presterende ondernemer geen recht op aftrek van de btw die in rekening is gebracht over de door hem of haar ingekochte goederen en diensten die gebruikt worden voor die vrijgestelde output. De niet-aftrekbare btw werkt dan kostprijsverhogend.

De paradox wordt nog aangescherpt, als men bedenkt dat een aantal belangrijke btw-vrijstellingen ten doel hebben om de kosten van diensten die het algemeen belang dienen niet te hoog te laten oplopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de btw-vrijstellingen voor medische zorg en onderwijs.

Moet 'de paradox van de btw' worden beschouwd als een dogma, ook al blijkt dat daardoor het doel dat met de vrijstelling wordt nagestreefd in veel gevallen niet wordt gediend? Er bestaan alternatieven, zoals een nultarief met recht op aftrek van voorbelasting of belastbaarheid naar een laag tarief…. Of is de oplossing niet zo eenvoudig?

Werkcollege Indirecte belastingen

Binnen de masteropleidingen Fiscale economie (Indirecte belastingen) en Fiscaal recht (Indirecte belastingen) van de Erasmus universiteit kun je bij het verdiepende vak Werkcollege Indirecte belastingen van gedachten wisselen met medestudenten en docenten over de problematiek die veroorzaakt wordt door de btw-vrijstellingen en over nog heel veel andere aspecten van de indirecte belastingen. Ga de uitdaging aan en denk mee!

Professor
Liesbeth Metzemaekers-Beks, docent Indirecte Belastingen aan Erasmus School of Law
Meer informatie

Aanmelden voor de Master Indirecte Belastingen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen