Buitenlandse directe investeringen in strategische sectoren onder de loep

Op 29 april 2022 besprak Pim Jansen, universitair hoofddocent Publiekrecht aan Erasmus School of Law,  op KU Leuven’s Jura Falconis Conference 2022. Het thema was Foreign Direct Investments (FDI) waarin buitenlandse directe investeringen in Nederland en de rest van de Europese Unie in toenemende mate onder de loep worden genomen. Hij sprak over FDI en de bijbehorende basiswaarden van de Europese Unie.

Nederland heeft al sectorspecifieke screeningmechanismen in de energie- en telecommunicatiesector en vorig jaar werd het ontwerp van een algemene screeningwet voor investeringen aan het Nederlandse parlement voorgelegd (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames). Tegelijkertijd zijn er op EU-niveau spannende ontwikkelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor fusie & overnameactiviteiten in en buiten Nederland. Zo heeft de Europese Commissie een nieuwe EU-verordening voorgesteld om verstoringen van de interne markt die worden veroorzaakt door buitenlandse subsidies tegen te gaan, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te creëren om op te treden tegen buitenlandse subsidies die een fusie of overname binnen de EU direct vergemakkelijken.

Daarnaast pleit de Europese Commissie voor de beoordeling van 'killer acquisities', wanneer een dominante onderneming een kansrijke startup overneemt, ook al blijft een dergelijke transactie onder de al bestaande (omzet)drempels en daarom normaliter niet wordt beoordeeld.

De ontwikkelingen op het gebied van FDI zouden volgens Jansen een grote impact kunnen hebben op de sector: “Nederlandse en Europese voorstellen voor de regulering van FDI zullen fusie- en overnameprocessen ingrijpend kunnen veranderen”.

Universitair Hoofddocent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen