Christiaan Stokkermans benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht

Christiaan Stokkermans is per 1 mei 2022 benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht (0,6 fte) aan Erasmus School of Law. De leerstoel binnen het departement Law & Business richt zich op de maatschappelijke context van de rechtspersoon, vennootschap en onderneming.

Stokkermans is een expert op het gebied van ondernemingsrecht. Hij werkte 25 jaar in de juridische adviespraktijk en was tot 2015 notaris en partner bij Allen & Overy in Amsterdam. Sinds 2019 treedt hij op als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Aan Erasmus School of Law verdedigde hij in 2017 cum laude zijn proefschrift getiteld Sleutels voor personenvennootschapsrecht. Sinds enige tijd is hij ook betrokken bij de master Ondernemingsrecht. Zijn onderzoek op het gebied van ondernemingsrecht heeft geleid tot vele publicaties, zoals het artikel Naar een wettelijke verankering van de maatschappelijke onderneming in het Maandblad voor Ondernemingsrecht en het onderzoeksrapport Oprichten zonder omwegen, waarin Stokkermans in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek deed naar digitalisering en fraudebestrijding als game changers voor de oprichtingsprocedures van vennootschappen.

De onderneming als systeem
Vennootschappen en ondernemingen zijn voor hun stakeholders en de samenleving als geheel van groot belang, en omgekeerd. Het zijn systemen die op elkaar inwerken. Maatschappelijke veranderingen en behoeften raken het ondernemingsrecht in de kern. Hierdoor staan onderwerpen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de modernisering van rechtsvormen, en digitalisering en fraudebestrijding, momenteel hoog op de ondernemingsrechtelijke agenda.

Interdisciplinair en impact gedreven onderzoek
Als hoogleraar Ondernemingsrecht zal Stokkermans zich in de komende jaren toeleggen op onderwerpen zoals de verantwoordelijkheden in en rondom de onderneming, de modernisering van het personenvennootschapsrecht, en - meer in het algemeen - mogelijkheden voor het ondernemingsrecht om haar bijdrage aan een betere wereld te versterken.

Stokkermans reageert verheugd op zijn benoeming: “Ik bekijk het ondernemingsrecht graag in zijn maatschappelijke context, op zoek naar hoe het steeds beter kan. Hoe geven we echte ondernemers de ruimte én worden individuele burgers en de samenleving als geheel gediend? Collega’s en studenten bij Erasmus School of Law zijn daar volop mee bezig. Ik vind het zeer inspirerend in zo’n omgeving te mogen werken!”

Deze leerstoel sluit naadloos aan bij het motto van Erasmus School of Law: Where Law meets Business. Ondernemingen vervullen een centrale rol binnen de economie en het leven van mensen. Het recht houdt, ook bij de economische relaties tussen ondernemingen en hun stakeholders, de rechtvaardigheid in het oog.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Christiaan Stokkermans van harte met zijn benoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen