Congres Healthy PhD Practices

Congres Healthy PhD Practices

Op 16 maart 2022 vond het landelijke congres Healthy PhD Practices plaats. Dit congres, in het kader van het nationale sectorplan Rechtsgeleerdheid, werd georganiseerd door Erasmus Graduate School of Law.

Binnen het sectorplan is, naast de inhoudelijke thema’s waarop faculteiten samenwerken, ook aandacht voor de aanwas van jonge onderzoekers, en voor het verkorten van de doorlooptijden van het promotietraject. In aanvulling daarop is het VSNU-document een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel gepubliceerd.

Goed lopende en tijdig afgeronde promotietrajecten zijn van groot belang, voor zowel universiteiten als voor promovendi. De vraag wat er verbeterd kan worden aan de promotiecultuur is daarom minstens zo belangrijk, want tijdige afronding en welzijn van promovendi zijn twee kanten van dezelfde medaille: immers, tijdige afronding is alleen mogelijk met een gezonde praktijk in het promotiestelsel binnen onze Law Schools.

Het congres werd geopend door onze decaan, Harriet Schelhaas, gevolgd door een plenaire sessie: Doctoral thesis: test of competence or life’s work? door Marijke Malsch, hoogleraar aan de Open Universiteit. In twee workshoprondes werd verder gediscussieerd over promoveren op artikelen, (de rol van) voortgangsmonitoring, mental wellbeing, omvang/afbakening proefschrift, de rol van promotoren, etc.

Tot slot werd in het closing panel, bestaande uit vicedecanen onderzoek, directeuren graduate schools en promovendi, gereflecteerd op de bevindingen uit deze workshops. Deze zullen nog worden samengevat en worden gepubliceerd op de website van congres en worden rondgestuurd aan alle deelnemers. Geconcludeerd werd dat dit gesprek voortgezet moet worden, zowel in de faculteiten als op nationaal niveau.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen