De advocatuur als maatschappelijke onderneming?

Skyline van Rotterdam met de Erasmusbrug en hoge flats

Meer bedrijfsmodellen in de advocatuur biedt kansen voor rechtzoekenden en advocaten. Dit advies komt voort uit WODC onderzoek uitgevoerd door Christiaan Stokkermans, hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law, en Annie de Roo, universitair hoofddocent Rechtsvergelijking en Geschillenbeslechting aan Erasmus School of Law, in opdracht het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Er gaan steeds meer stemmen op om ‘alternatieve bedrijfsstructuren’ voor advocaten toe te staan, zoals de mogelijkheid voor niet-advocaten om in het kapitaal van een advocatenkantoor deel te nemen. Nu is dat nog niet of nauwelijks mogelijk. Terwijl zulke investeringen bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan betaalbare en goede juridische dienstverlening aan particulieren en kleine ondernemers. Met duidelijke reguleringsdoelen en een onafhankelijke regelgever kunnen nieuwe vormen van toegankelijke juridische dienstverlening voor een brede groep mensen de ruimte krijgen en kunnen ongewenste aanbieders worden geweerd. Een vergunningplicht voor advocatenkantoren, naast de eisen die aan individuele advocaten worden gesteld, kan ervoor zorgen dat de kernwaarden van advocaten, zoals onafhankelijkheid en integriteit, geborgd blijven.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen