De publiek-private samenwerking en de strijd tegen drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven

Op 8 november 2021 sprak Lieselot Bisschop, hoogleraar Public and Private Interests aan Erasmus School of Law, bij de talkshow Vers Beton Live over de cocaïnehandel in de Rotterdamse haven en de criminaliteit die hiermee gepaard gaat. Hierin benadrukt Bisschop met name de publiek-private samenwerking in de haven en de aanpak hiervan. In opdracht van de gemeente, het Openbaar Ministerie, de politie en de douane deed Bisschop samen met Richard Staring, hoogleraar Criminologie, en Robby Roks, universitair hoofddocent Criminologie, in 2018-2019 al onderzoek naar de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven.

De haven en drugscriminaliteit lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat de omvang is en hoe de criminaliteit er precies uit ziet, is niet duidelijk. Wat wel vaststaat, is dat het aantal inbeslagnames dit jaar opnieuw gestegen is: er is al ruim 61.000 kilo drugs aangetroffen, terwijl de teller vorig jaar nog op 40.000 kilo stond. De straatwaarde schijnt echter niet te veranderen. Bisschop doet op basis van het onderzoek geen uitspraken over deze of andere omvangschattingen, omdat het onderzoek zich richt op de aard en de aanpak van de drugscriminaliteit. “De achterliggende vraag ‘wat is de impact die we op de samenleving hebben’ is een belangrijkere vraag om te stellen”, aldus Bisschop.

De mens en de haven

Vanuit het perspectief van een drugscrimineel zijn er altijd twee zaken die geregeld moeten worden: “ten eerste moet de drugs uit een container uit de haven worden gehaald, of ergens uit het achterland. Ten tweede is het van belang om het toezicht in de haven te passeren. Dat is mogelijk door van de kwetsbaarheden in het logistieke proces en het toezicht erop gebruik te maken: de fysieke beveiliging en cyberbeveiliging van bedrijven en overheden, maar vooral ook de mens in de haven”, stelt Bisschop.


Mensen die werkzaam zijn in de haven, hebben uiteraard toegang tot de haven en hebben daarnaast ook kennis over de haven, de logistieke processen en het toezicht. Deze mensen zijn vanwege die toegang en kennis kwetsbaar voor benadering door criminelen. Er worden stappen gemaakt door zowel bedrijven als overheden om mensen hiervan bewust en weerbaar te maken. De druk op mensen in de haven is toegenomen en dus is het belangrijk dat de zorg voor deze personen een prioriteit is en blijft.

Stappen in de goede richting

Andere panelleden bij Vers Beton Live, Jan Janse, chef zeehavenpolitie, en Bas Janssen, directeur Deltalinqs, lichten toe welke stappen de overheden en ondernemingen in de haven hebben gezet in de aanpak van drugscriminaliteit en welke uitdagingen daarbij op hun pad komen. Bisschop lichtte ook toe dat het financieel rechercheren een prominentere plaats heeft gekregen – wat een van de aanbevelingen was uit het onderzoek dat in 2019 werd afgerond.

Tot slot benoemde Bisschop het betrekken van onderzoekers in het evalueren van publiek-private samenwerking en de verschillende processen binnen de haven als een verbetering. Dit was eveneens een aanbeveling uit het eerdere rapport. “Het feit dat wij, als onderzoekers, mogen meekijken en ook kritisch feedback kunnen geven op het proces en op die samenwerking is volgens mij ook wel een teken dat er stappen worden gezet”, aldus Bisschop.

Professor
Meer informatie

Bekijk hier de hele uitzending van Vers Beton Live.
 

Op dit moment is Bisschop ook betrokken bij een evaluatie- en actiegericht onderzoek van Karin van Wingerde, hoogleraar Corporate Crime and Governance aan Erasmus School of Law, Hans Nelen en Roland Moerland van de Universiteit Maastricht. Dit onderzoek is gericht op de evaluatie van de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waarvoor, onder andere, de Rotterdamse haven wordt gevolgd. Lees hier de tussenrapportage van dit onderzoek.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen