De rol van het tuchtrecht binnen een beroepsgroep

André den Exter

Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die toeziet op een juiste naleving van de beroepscode door beroepsbeoefenaren, zoals artsen, advocaten, belastingadviseurs en accountants. De Raad van Tucht (RvT) van een organisatie of beroepsgroep behandelt eventuele klachten t.a.v. deze beroepsbeoefenaren. André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law en voorzitter van de tuchtraad van het Instituut voor Internal Auditors (IIA), bespreekt in een interview met Audit Magazine wat het doel is van tuchtrecht en over welke middelen een RvT beschikt.

De RvT van de IIA is een voorbeeld van een tuchtrechtorgaan en behandelt klachten tegen leden van de IIA, legt Den Exter uit: “De raad van tucht behandelt klachten die tegen leden van IIA Nederland zijn ingediend. Het klachtrecht is een vorm van verenigingstuchtrecht en beoogt de naleving van de beroepsnormen die gelden voor leden. Het doel van de RvT is om een uitspraak te doen over de voorgelegde klacht. Tegen een uitspraak van de RvT is beroep mogelijk bij de raad van beroep.”

Het tuchtrecht omvat vaak punitieve bevoegdheden voor de RvT, aldus Den Exter: “Eventuele ontzegging van het lidmaatschap van de vereniging of een geldboete zijn de zwaarst mogelijke maatregelen. Maar een berisping of waarschuwing is impliciet de belangrijkste maatregel. Het betreft een gemotiveerd oordeel van vakbroeders waarin wordt aangegeven dat je niet professioneel of adequaat gehandeld hebt.”

Gedragsverandering
Een uitspraak van de RvT kan grote gevolgen hebben voor een beklaagde, echter benadrukt Den Exter dat bestraffen niet het doel is van de het tuchtrecht: “het doel van de RvT is niet om personen te sanctioneren, maar juist om gedragsverandering te realiseren in overeenstemming met de beroepscode. Het gaat erom dat voor de betrokkene(n) duidelijk wordt waarom in de ogen van beroepsgenoten (on)juist gehandeld is. Om dit in bredere zin te bewerkstelligen, is het publiceren van een uitspraak vanuit het klachtrecht een mogelijke optie. Dit is waar de RvT toegevoegde waarde binnen de beroepsgroep kan leveren.”

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Klik hier voor het hele interview in Audit Magazine.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen