Dr. Federica Violi informeert het Italiaanse parlement omtrent de internationaalrechtelijke implicaties van de dood van Giulio Regeni

Op 19 mei verschijnen Dr. Federica Violi en Dr. Martina Buscemi (Universiteit van Milaan) voor de Enquêtecommissie van het Italiaanse parlement over de dood van Giulio Regeni, om verslag uit te brengen over de internationaalrechtelijke aspecten van de zaak.

Giulio Regeni was een Italiaanse promovendus aan de universiteit van Cambridge. Hij werd in Egypte ontvoerd, gemarteld en vermoord, naar verluidt door de Egyptische autoriteiten. Regeni was in Caïro om veldonderzoek te doen naar de rol van de onafhankelijke vakbonden van Egypte in de Arabische lente. Er zijn veel vragen onbeantwoord gebleven over zijn ontvoering, marteling en moord. Tijdens de parlementaire hoorzitting zullen Dr. Violi en Dr. Buscemi het relevante normatieve kader en de mogelijke schendingen door de Egyptische autoriteiten bespreken en beoordelen of deze schendingen een internationale verantwoordelijkheid van Egypte impliceren. Ze zullen ook uitleggen welke maatregelen Italië kan nemen om een ​​oplossing te zoeken en wat de juridische mogelijkheden zijn om dit te doen, zowel op gerechtelijk als niet-gerechtelijk niveau. Dr. Violi en Dr. Buscemi hebben enkele van deze problemen al geschetst in een stuk dat hier beschikbaar is.