Dr. Koen Swinnen benoemd tot universitair hoofddocent

Met ingang van 1 september 2020 wordt dr. Koen Swinnen, die nu als universitair docent verbonden is aan de sectie Burgerlijk Recht, gepromoveerd tot universitair hoofddocent.

In de hoedanigheid als universitair hoofddocent zal hij zich verder toeleggen op het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek in het domein van het goederen-, zekerheden- en insolventierecht.