Dr. Maarten de Wilde in Financieele Dagblad met eigen belastingmodel tegen belastingontduiking

In het model van De Wilde wordt de overwinst van een multinational verdeeld over alle landen waar de multinational zijn goederen en diensten afzet, waarna vervolgens in al die landen de vennootschapsbelasting betaald wordt. Deze geografische toebedeling van de winstbelasting zou een einde kunnen maken aan veel tijdverspilling.

Maarten de Wilde is universitair docent bij Erasmus School of Law (sectie Fiscaal Recht) en werkt daarnaast als fiscalist bij Loyens & Loeff. Hij promoveerde in 2015 cum laude op zijn onderzoek naar de winstbelasting ('Sharing the pie, Taxing multinationals in a global market’). Volgens De Wilde zijn de huidige afspraken over winstbelasting honderd jaar oud en bovendien onoverzichtelijk. Zijn eigen belastingmodel bestaat uit verschillende onderdelen. Een multinational is belastingplichtig en dochterbedrijven vallen daaronder. Bij de berekening van de belastbare winst geldt de vergoeding aan de aandeelhouders als aftrekpost. De restwinst wordt verdeeld over alle landen waar de multinational zijn producten afzet, waar vervolgens de vennootschapsbelasting betaald wordt.

Multinationals hoeven geen uiteenlopende nationale bepalingen uit te zoeken en het wordt ook zinloos om de bedrijfsvoering daar op in te richten om zo de belastingdruk te verlagen. De vergoeding voor aandeelhouders wordt aftrekbaar waardoor financiering met geleend geld, niet langer voor belastingdoeleinden voordeliger is. Het nieuwe belastingsysteem zou volgens De Wilde kunnen worden ingevoerd zonder dat moeizame, internationale onderhandelingen nodig zijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen