Dr. Swinnen ontvangt CLI-Fellowship voor Legal Tech online onderwijsmodule

Op 17 november jl. heeft dr. Koen Swinnen, universitair hoofddocent Privaatrecht aan Erasmus School of Law, het heuglijke bericht ontvangen dat zijn aanvraag voor een CLI-Fellowship, een initiatief van Community for Learning & Innovation (CLI), is gehonoreerd. Het Fellowship zal op 1 januari 2021 van start gaan en heeft een duur van twee jaar.

Tijdens zijn Fellowship zal dr. Swinnen een geheel nieuwe online Tech Legal module ontwikkelen voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Deze module heeft tot doel de eerstejaars bachelorstudenten bewust te maken van de impact die digitalisering heeft op de uitoefening van het juridische beroep en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, met bijzondere focus op het doen van juridisch onderzoek. De leerresultaten van en allerhande gegevens betreffende het gebruik van deze innovatieve onderwijsmodule zullen gedurende deze twee jaar worden gemonitord en geëvalueerd.

Over het CLI-Fellowship

Het CLI-fellowship is een initiatief van de Community for Learning & Innovation (CLI), die gericht is op gezamenlijke vernieuwing en verbetering van het onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Om dat te bewerkstelligen, heeft de CLI ‘Fellowships’ in het leven geroepen voor innovatieve projecten.

De Tech Legal Module is onderdeel van een groter project onder leiding van prof. dr. Evert Stamhuis, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan Erasmus School of Law. In dit project wordt voor elk jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid; en in de vorm van een keuzevak in de master, onderwijs ontwikkeld op het gebied van Legal Tech. Het Learning and Innovation Team en Informatie Management van Erasmus School of Law zijn nauw betrokken bij dit project. Zij ondersteunen de ontwikkeling van het onderwijs op onderwijskundig gebied en faciliteren het maken en inzetten van digitale middelen in het onderwijs.

Meer informatie

Lees hier meer over de CLI-fellowships van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen