Drie onderzoekers van Erasmus School of Law ontvangen Max Planck beurs

Research

De Max Planck Institute (MPI) for International, European and Regulatory Procedural Law in Luxemburg heeft beurzen uitgereikt aan Eduardo Silva de Freitas, Stefania Efstathiou en Tony Burri, alle drie verbonden aan Erasmus School of Law. Silva de Freitas en Tony Burri zijn promovendi aan Erasmus School of Law, Efstathiou is verbonden aan de faculteit als onderzoeker en tutor. Het MPI Luxemburg wordt gefinancierd door het Groothertogdom Luxemburg en verricht interdisciplinair en gezamenlijk onderzoek naar Europees, Internationaal en Regelgevend procesrecht. Door uitwisselingen te faciliteren voor buitenlandse onderzoekers, begeleidt het instituut jonge academici in het verder ontwikkelen van hun onderzoeksactiviteiten. 

Het Max Planck Genootschap drijft meerdere onderzoeksinstuten verspreid over Duitsland en het buitenland. Deze onderzoeksinstituten opereren onafhankelijk en autonoom, maar om onderdeel uit te maken van het Max Planck Genootschap moeten ze allen voldoen aan de Max Planck Society Excellence Criteria. Elk instituut heeft zijn eigen focus en onderwerpen. Het Max Planck Instituut in Luxemburg focust op Internationaal, Europees en Regelgevend Procesrecht. 

Silva de Freitas’ onderzoek richt zich op het gebruik van crowdfunding door procesvoering als supportmechanisme voor juridische mobilisatie. Efstathiou’s onderzoek richt zich op de zeer belangrijke principes van onpartijdigheid en neutraliteit van arbiters in arbitrageprocedures in het licht van nieuwe technieken en het gebruik hiervan en welke soorten belangenverstrengeling hier in de toekomst bij kunnen komen kijken. Burri zal vergelijkend en economisch onderzoek verrichten naar de regulering van zogenoemde derdenfinanciering van collectieve geschillenbeslechting. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen