Edwin Bleichrodt benoemd tot procureur-generaal bij de Hoge Raad

Prof. Edwin Bleichrodt
Piet Gispen

De ministerraad heeft Edwin Bleichrodt, hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan Erasmus School of Law, voorgedragen voor benoeming tot procureur-generaal bij de Hoge Raad. De benoeming gaat in op 1 september 2021.

Sinds 2013 is Bleichrodt advocaat-generaal bij de Hoge Raad en per 1 september wordt hij procureur-generaal. De procureur-generaal geeft leiding aan het parket bij de Hoge Raad, waar de advocaten-generaal werkzaam zijn. De voornaamste taak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen (conclusies) aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal in het parket genomen namens de procureur-generaal. De procureur-generaal heeft ook een aantal bijzondere taken, zoals het doen van onderzoek naar afgesloten strafzaken met het oog op een mogelijke herzieningsaanvraag. Verder heeft hij toezichthoudende taken in relatie tot rechters en het Openbaar Ministerie en de naleving van de AVG-wetgeving in de rechtspraak. Ook is hij belast met de vervolging van ambtsdelicten die zijn gepleegd door leden van de Staten-Generaal, staatssecretarissen en ministers. 

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijk en zelfstandig instituut binnen de rechterlijke organisatie dat los staat van het rechtscollege de Hoge Raad. De procureur-generaal vormt samen met de president van de Hoge Raad en de directeur bedrijfsvoering het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke organisatie van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Decaan van Erasmus School of Law, prof.mr.dr. Suzan Stoter, reageert verheugd op de  benoeming van Bleichrodt: “Ik feliciteer Edwin en de collega’s van de sectie Strafrecht van harte met deze eervolle benoeming. Het is een erkenning van de belangrijke rol die onze hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht vervult in het verbinden van wetenschap en rechtspraktijk.”

Bleichrodt is dankbaar voor het vertrouwen dat in hem is gesteld en verheugt zich op het ambt dat hij zal gaan bekleden. In zijn nieuwe functie hoopt hij de rechtsstaat zo goed mogelijk te dienen en de maatschappelijke en institutionele context mee te nemen in zijn werk. “Ik wil graag samen met de president van de Hoge Raad, de rol die de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad in de rechtsstaat vervullen, op een toegankelijke manier uitdragen. Intern wil ik een verbindende procureur-generaal zijn voor het hele parket; voor de secties civiel recht, strafrecht en belastingrecht.” Bleichrodt blijft als hoogleraar verbonden aan Erasmus School of Law.

Meer informatie

Lees hier het bericht van de Hoge Raad.
Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen