Een succesvol eerste jaar van de Minor Smart Perspectives of Diversity & Inclusion

Minor D&I

De benadering van diversiteit en inclusie in verschillende contexten kan worden gerekend tot een belangrijk en complex thema van deze tijd. Daarom hebben Emese von Bόné, universitair docent aan Erasmus School of Law, en Paul van de Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis aan Erasmus School of History, Culture and Communication, in dit academisch jaar de nieuwe multidisciplinaire minor Smart Perspectives of Diversity & Inclusion aangeboden. 

In de minor hebben studenten dit thema vanuit historisch, juridisch, economisch, sociologisch, criminologisch en cultureel perspectief onderzocht. De culturele dimensie is van fundamentele betekenis in de discussie over inclusiviteit. In de minor is cultuur de verbindende schakel, en dat maakt deze minor uniek binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Diversiteit in kunst en presentatie skills 

Tot de minor behoorde een workshop in het Depot Boijmans Van Beuningen waar studenten op zoek zijn gegaan naar de diversiteit in kunst. Kunstobjecten zijn ‘uitgepakt’ onder begeleiding van curator Alexandra van Dongen. Daarnaast hebben de studenten de gelegenheid gekregen om hun presentatie vaardigheden, belangrijk voor zowel togaberoepen als bijvoorbeeld voor toekomstige sollicitatiegesprekken, goed te oefenen door te werken met theaterregisseur Arlon Luijten van het Codarts.  

Op 10 november 2022 hebben de studenten hun eindpresentatie gegeven op basis van de casus Salomé van Oscar Wilde met muziek van Richard Strauss. De eindpresentatie vond plaats in een rechtbanksetting in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen