Emanuel van Praag benoemd tot lid Expert group ‘European Financial Data Space’

Emanuel van Praag

De Expert group adviseert het directoraat-generaal voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie van de Europese Commissie op het gebied van gegevensuitwisseling in de financiële sector. Van Praag, hoogleraar Financiële Technologie en Recht aan Erasmus School of Law, adviseert als onafhankelijk expert over de voorbereiding van wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven op deze onderwerpen, om zo de totstandkoming van een gemeenschappelijke financiële gegevensruimte in de Europese Unie te bevorderen.

Van Praag is een expert op het gebied van financiële technologie en het benaderen van nieuwe businessmodellen en technieken vanuit de juridische context. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe functie binnen de Expert group ‘European Financial Data Space’: “Het gebruik van Big Data en Open Finance zijn de speerpunten van mijn leerstoel. Het is dan ook een eer de Europese Commissie van mijn inzichten te voorzien op precies die onderwerpen.”

Naast zijn benoeming tot commissielid en zijn leerstoel aan Erasmus School of Law, is Van Praag als senior fellow betrokken bij het International Centre for Financial Law and Governance (ICFG) en is hij werkzaam als advocaat Financieel (toezichts-)recht bij HVG Law LLP.

Gerelateerde content
De vergaande gevolgen van technologische ontwikkelingen, waaronder big data & open banking binnen de financiële sector, vragen om een helder juridisch raamwerk.
Emanuel van Praag

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen