Erasmus+ Mobiliteitssubsidie voor Israël toegekend aan Erasmus School of Law

Wederom is er een Erasmus+ KA107 mobiliteitssubsidie toegekend aan Prof. Klaus Heine (Erasmus School Of Law) en Prof. Oren Perez (Bar-Ilan University).

De beurs bouwt voort op de Erasmus+ subsidie die in 2018 is toegekend en heeft tot doel de samenwerking op het gebied van excellent onderwijs en onderzoek tussen Erasmus School of Law en de Bar-Ilan University Faculty of Law in Israël verder te verbeteren. De voorbereiding van de subsidieaanvraag werd ondersteund door het EUR International Office en Marianne Breijer (Erasmus School of Law).

Met de subsidie kan de mobiliteit van studenten en personeel van en naar Bar-Ilan University nog twee jaar worden voortgezet. De studentenmobiliteit omvat bachelor-, master- en PhD-studenten. Mobiliteit van personeel is zowel voor onderwijs- als opleidingsactiviteiten bedoeld en staat open voor wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel. De voortzetting van het uitwisselingsprogramma voor studenten en personeel verankert en verbreedt de samenwerking  met Bar-Ilan en het legt de grondslag voor meer uitwisselingen met dit belangrijke onderwijscentrum in het Midden-Oosten.

Toekomstige KA107-aanvragen

Het nieuwe Erasmus programma start naar verwachting in 2021. Net als onder het huidige Erasmus+ programma wordt een nieuwe oproep verwacht voor mobiliteitssubsidies voor personeel en studenten van universiteiten binnen de EU en universiteiten in partnerlanden (alle landen buiten de EU). In het huidige programma wordt de oproep rond november gepubliceerd en de deadline voor het indienen van voorstellen is meestal begin februari. De verwachting is dat onder het nieuwe Erasmus programma deze tijdlijn hetzelfde zal zijn. Het doel is om de bekende Erasmus-mobiliteit van personen tussen programmalanden uit te breiden naar regio’s over de gehele wereld.

Meer informatie

Heb je interesse of heb je vragen over de uitwisselingsmogelijkheden met Bar-Ilan University of heb je interesse in het indienen van een voorstel voor een volgend jaar, neem dan contact op met Annelies Verkerk, Erasmus School of LawCoördinator Internationalisering (verkerk@law.eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen