Erasmus School of Law gaat met haar alumni in gesprek over Kans(on)gelijkheid

afbeelding van de sprekers van het alumnicongres
M. Muus

Afgelopen donderdag vond het alumnicongres Kans(on)gelijkheid plaats. Een inspirerende middag waar we met onze alumni in gesprek gingen over diversiteit, inclusiviteit en rechtvaardigheid. Het congres werd georganiseerd in het kader van het lustrum van Erasmus School of Law. 

Onze faculteit is jarig en bestaat 60 jaar. Dat is een goede aanleiding om te reflecteren. Dat deden we afgelopen donderdag tijdens het alumnicongres met verschillende sprekers. 

Trots op onze diverse studentenpopulatie

Harriët Schelhaas, decaan van Erasmus School of Law, sprak over gelijke kansen voor de studenten en dat de werkelijkheid soms weerbarstiger is. "Ik zie ik de diversiteit van onze studentenpopulatie en veelkleurigheid, letterlijk, en figuurlijk. Onze studenten bij Erasmus School of Law komen overal vandaan, geografisch, cultureel en sociaaleconomisch. Veel meer dan bij andere universiteiten en faculteiten. Daar zijn wij als faculteit en ik persoonlijk ook heel blij mee omdat dat een afspiegeling vormt van de maatschappij. Die diversiteit betekent dat de ene student van verder komt en meer hordes over moet of heeft gemoeten dan de ander en dat de kansen niet gelijk zijn, ook niet op studiesucces."

 “Als pluriforme universiteit hebben wij met die realiteit te maken. En in dat verband vinden wij dat het onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid is om iedereen, elke student, welkom te heten bij de studies van Erasmus School of Law. Kansongelijkheid is dus een thema dat ook onze faculteit raakt, maar dat natuurlijk een veel groter maatschappelijk probleem betreft”, aldus Schelhaas.

Hoe dichten we de kloof?

Dat het een veel groter maatschappelijk probleem betreft onderschrijft Sander Schimmelpennick. Hij sprak over de Kloof in Nederland en droeg oplossingen aan hoe deze te dichten. Wetenschapper Anne Gielen, hoogleraar Labor Economics and Policy aan Erasmus School of Economics, besprak een deel van haar onderzoek en gaf haar visie op sociale (on)gelijkheid van generatie op generatie. Waar Schimmelpennick sprak over een aanpak voor iedereen in Nederland gaf Gielen juist aan geen “one-size-fits-all” aanpak voor te stellen. Het geheel werd begeleid door Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Law. Zij gaf de panelleden Maarten Verbrugh, Jacqueline Prins en Petra Zijp het woord om te reflecteren op beide perspectieven. De pannelleden onderstreepten vanuit hun invalshoek als onderwijsdecaan, als algemeen secretaris bij de SER en voorheen directeur Emancipatie bij het ministerie van OCW en als managing partner van één van de grootste advocatenkantoren dat kansongelijkheid op veel plekken bestaat. Mede dankzij hun kennis en kunde was het een heel boeiende middag zo stelden de aanwezige alumni.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen