Erasmus School of Law realiseert trainingsprogramma voor promotoren

Erasmus Graduate School of Law (EGSL) en Human Resources Erasmus School of Law (HR-ESL) hebben een trainingsprogramma voor promotoren ontwikkeld om de begeleidende rol van promotoren verder te optimaliseren en professionaliseren. De trainingen worden verzorgd door de afdeling Onderwijsadvies en Training van de Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit Utrecht).

De wens voor aanvullende trainingen van promotoren, voor zowel de beginnende als ervaren (co-)promotor, bestond al geruime tijd en is ook in het landelijke sectorplan Rechtsgeleerdheid een punt van aandacht. De eerste training heeft in het najaar van 2020 plaatsgevonden en is positief ervaren door de deelnemers. De aanwezigen gaven aan meer duidelijkheid te hebben gekregen over didactiek, diverse rollen en probleemanalyse. Het streven is om alle promotoren in de komende jaren deze training te laten volgen.

De promotoren gaan voorafgaand aan de training in gesprek met de trainers. Op basis van deze input bepalen de trainers de focus van het programma. Mogelijke onderwerpen zijn doelgericht begeleiden, voortgangsevaluaties, ontwikkeldoelen stellen, risicoherkenning en het omgaan met interculturele verschillen en lastige situaties. Erasmus School of Law beoogt met dit persoonsgerichte programma haar promotieomgeving verder te ontwikkelen en professionaliseren. Dit leidt tot verkorting van de promotieduur, wat in het belang is van zowel de promovendi als de faculteit.

Erasmus School of Law heeft hiermee een vliegende start gemaakt met de implementatie van de best practices uit de publicatie van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) ‘Een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel’ en het daaruit voortvloeiende universitaire PhD-beleid. De hoogleraren van Erasmus School of Law zijn inmiddels benaderd om deel te nemen aan de tweede trainingsronde. De verwachting is dat op termijn ook de hoogleraren van andere faculteiten worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit trainingsprogramma.