Erasmus School of Law zet in op verdere versterking van het profiel met benoeming prof. dr. Philip Hans Franses

Erasmus School of Economics

Erasmus School of Law heeft prof. dr. Philip Hans Franses als parttime hoogleraar benoemd. Met deze aanstelling versterkt de faculteit haar economische en bedrijfsgerichte oriëntatie en haar samenwerking met Erasmus School of Economics.

Franses is hoogleraar Toegepaste econometrie en Marketing research aan Erasmus School of Economics. Van 2006 tot 2019 was hij tevens decaan. Philip Hans Franses is nationaal en internationaal een van de meest vooraanstaande econometristen en sinds 2011 lid van de KNAW. Hij ontving tal van wetenschappelijke erkenningen en prijzen, waaronder een eredoctoraat van de Chiang Mai University in Thailand. Zijn wetenschappelijke werk is veelzijdig en ontstaat vaak vanuit het doel om op praktische vragen uit de samenleving antwoord te geven. De parttime benoeming bij Erasmus School of Law combineert hij met zijn werkzaamheden bij Erasmus School of Economics.

Multidisciplinair

Met de komst van Franses wil Erasmus School of Law de verbinding tussen juridische en economische inzichten en methoden verder versterken. In navolging van de Verenigde Staten wordt het vakgebied van recht en economie ook in Europa steeds prominenter binnen het juridisch onderzoek en academisch onderwijs. Een voorbeeld is de voorspelling van de effecten van nieuwe rechtsregels in de maatschappij met behulp van methoden uit de economie (zoals processimulatie, data analytics en scenario-analyses van beleid). Een ander voorbeeld is het onderzoeken van de regulerende werking van instrumenten vanuit de markt en maatschappelijke bewegingen (zoals financiële prikkels, sociale druk en boycots). Meer algemeen, leiden bijdragen vanuit de economie tot nieuwe rechtswetenschappelijke inzichten en de toepassing hiervan op juridische, economische en maatschappelijke vraagstukken. Voor Erasmus School of Law, dat het recht bestudeert in haar sociaal-economische en bedrijfsgerichte context, betekent de bijdrage van Philip Hans Franses een verdere impuls voor het wetenschappelijk profiel van de faculteit.

Succesvolle samenwerking

Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics werken al langer succesvol samen. Het mr.drs.-programma (dubbelstudie Recht en Economie) en het Erasmus Centre for Economic and Financial Governance zijn daarvan toonaangevende voorbeelden. Ook de voor de vijfde maal door Erasmus Mundus erkende internationale topmaster Law and Economics en het European Doctorate programme on Law and Economics laten zien dat Erasmus School of Law in het combineren van de betreffende disciplines meespeelt op het hoogste internationale niveau.

Voor juristen wordt het beheersen van de 21st century skills steeds belangrijker. Naast visual literacy (begrijpen van de combinatie bewegend beeld en gesproken tekst) is numerical literacy (omgaan met cijfers en statistiek) bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al eerder erkend als een onderscheidende vaardigheid voor juristen. Het feit dan Franses juist in laatstgenoemd onderwerp juristen van onderwijs zal voorzien, maakt dat Erasmus School of Law hierin leidend is.

Het Law and Economics onderwijs en onderzoek van Erasmus School of Law geniet een uitstekende internationale reputatie. Als vooraanstaand econometrist kan Philip Hans Franses een rol vervullen in het nieuwe facultaire speerpunt Empirical Legal Studies. Dit bestudeert onder meer de werking van wet- en regelgeving en de rechtspraktijk. Meer concreet: hoe beïnvloeden rechtsregels de maatschappelijke welvaart en efficiëntie? Het onderzoek wordt grotendeels gevoed vanuit de sociale wetenschappen (menselijk gedrag), maar maakt gebruik van kwantitatieve methoden. De ambitie is om tot goede modellen te komen, die aantonen en voorspellen hoe het recht prikkels geeft aan mensen en marktpartijen om iets wel of niet te doen.

Meer informatie

Meer informatie verkrijgt u via Barry Mulder (mulder@law.eur.nl) of tel. 010-408 97 58

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen