Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden actief in Palestina

Arjen Schep is namens het ESBL betrokken bij een driejarig project van VNG international. Dit project omvat het opzetten en uitvoeren van een aantal pilots in verschillende gemeenten binnen Palestina.

In deze pilotgemeenten zal de nu centraal geheven property tax worden gedecentraliseerd. Het is de bedoeling dat deze gemeenten in 2020 voor het eerst zelf property tax gaan heffen. De pilots hebben als doel om een Road Map te ontwikkelen voor verdere decentralisatie van de property tax in de Palestijnse gebieden.