ESBL introduceert: nieuwe student-assistent

Per 1 september 2019 heeft het ESBL er een nieuwe student-assistent bij: Vera van de Glind!

Vera zal zich vooral bezighouden met het onderzoek binnen het ESBL naar ondersteuning van de economische ontwikkeling van ontwikkelings- en transitielanden via versterking van de lokale belastingen. Noemenswaardig hierbij is dat Vera een bachelorwerkstuk heeft geschreven onder de titel 'Fiscal decentralisation in developing countries: a conceptual framework'.