ESBL opereert internationaal: Palestina

Arjen Schep is namens het ESBL betrokken bij een driejarig project van VNG international waarbij in negen gemeenten binnen de Palestijnse gebieden een pilot wordt uitgevoerd om zelf property tax te heffen en te innen. Arjen heeft er in 2019 alweer twee missies van een week opzitten.

Leuk om te weten: dit billboard staat in het stadhuis van Ramallah. Het geeft aan dat belastingplichtigen korting kunnen krijgen wanneer zij hun gemeentelijke belastingaanslagen voor dit jaar komen betalen. De korting loopt af van 20% in januari, tot 5% in april. Belastingbetalers die afgelopen 5 jaar hun belastingen hebben betaald, ontvangen zelfs een korting van 25% op het bedrag van hun aanslag. Het is zaak om belastingbetalers te verleiden om te betalen aangezien het de lokale overheid aan instrumenten van (dwang)invordering ontbreekt. Verder vermeldt dit bord dat er 7.5 kilometer wegen, 5 kilometer trottoir, 7 kilometer riolering en 10 kilometer straatverlichting is aangelegd met behulp van de opbrengsten van de lokale belastingen vorig jaar.