ESBL participeert nationaal: sessie Rli

Op 7 februari jl. was Arjen Schep in Den Haag te gast aan tafel bij een sessie georganiseerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Deze bijeenkomst was naar naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘Warm aanbevolen; naar een CO2-arme verwarming van de gebouwde omgeving'.

Voor meer info: klik hier.