ESBL presenteert lokaal: VNG-congres

Op 19 en 20 maart jl. heeft Jan Monsma op het VNG-congres presentaties gehouden onder de titel: ‘Woningtarief voor sportaccommodaties, dorpshuizen en onroerende zaken van sociale instellingen en ANBI’s: goed idee?’

Het betreft de wetswijziging van artikel 220f Gemeentewet. Deze wetswijzing roept de nodige vragen op. Zo matchen de wettekst en de toelichting daarop niet goed, en is er onduidelijkheid omtrent bepaalde definities (wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder ‘sportaccommodaties’?).

Klik hier voor de sheets van deze presentatie.