ESL-programma MyFuture krijgt 350.000 euro aan subsidies

MyFuture-team

Twee subsidieaanvragen voor het MyFuture-programma van Erasmus School of Law, een van vier ESL-studenten (Mellody Angela, Melis Bilgin, Rashida Tijtel en Imane Wijsman) en een van Development, zijn op 2 juli jl. tijdens een bijeenkomst in Den Haag gehonoreerd. De subsidies, samen goed voor 350.000 euro, worden verstrekt in het kader van de campagne ‘Student-4-Students’ (S4S) van ECHO, het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

Aan het begin van de feestelijke bijeenkomst gaf Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een persoonlijke toespraak over het overwinnen van tegenslagen en het ontdekken van talenten. Daarna ging zij met een aantal studenten (waaronder Mellody Angela) in gesprek over de verschillende projecten waarvoor subsidie was aangevraagd. Mary Tupan-Wenno, directeur van ECHO, was vol lof over de initiatieven. ‘Bij studenten staan brede persoonlijke ontwikkeling en gelijke kansen hoog op de agenda. Ik hoop dat de besturen van onderwijsinstellingen deze initiatieven van de studenten van harte willen steunen’.

Martijn Roos, projectleider van het MyFuture-programma, laat in een reactie weten blij te zijn met de toekenning van de subsidies. ‘Wij zijn zeer dankbaar voor deze mooie uitkomst en natuurlijk ook voor de mogelijkheden die de subsidies ons bieden. Dankzij deze toekenning kunnen we MyFuture de komende jaren verder uitbreiden, zodat we onze studenten beter kunnen bijstaan bij hun verdere ontwikkeling tijdens en naast hun studie’.

Ook student Mellody Angela is verheugd over de toekenning van de subsidie voor hun aanvraag. 'Samen met mijn medestudenten heb ik hard gewerkt aan het projectvoorstel. Wij gaan met deze toekenning werken aan de thema's Diversiteit en Inclusie'.