Het kan niet de bedoeling zijn dat het beter is als een vrouw minder werkt?

Nog altijd is 47% van de vrouwen financieel afhankelijk van hun partner. Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Law, schrijft in het AD dat dit fenomeen slechts deels voortkomt uit traditionele patronen. De overheid speelt ook een rol in de instandhouding van deze verdeling, aldus Hemels.

Hemels wijst als voorbeeld op de aanrechtsubsidie die tot voor kort nog bestond: hoe minder iemand verdient, hoe meer belastingkorting zijn of haar partner krijgt. Dergelijk beleid ontmoedigt vooral vrouwen om te werken. Hemels ziet onder haar vroegere studentes echter wel een verschuiving in de arbeidsemancipatie van vrouwen, zeker degene met een biculturele achtergrond die hun beide ouders hard hebben zien werken voor een goede toekomst. Deze groep vrouwen gaat echt niet thuiszitten. Hemels vindt het met het oog op verdere arbeidsemancipatie van vrouwen dan ook extra van belang dat fulltime werken niét onaantrekkelijk gemaakt wordt door de overheid.

Meerdere politiek partijen pleiten echter in hun verkiezingsprogramma voor het terugbrengen van een gezinsbelasting, een beleidsmaatregel uit de jaren ‘50 waarmee tweeverdienersgezinnen alles behalve gestimuleerd worden. Binnen deze gezinsbelasting wordt het inkomen van beide partners bij elkaar opgeteld, met als gevolg dat het minder verdienen van één van de partners ervoor zorgt dat het gezin in zijn geheel aanzienlijk minder belasting hoeft te betalen. Hemels is daarom ook geen voorstander van het herinvoeren van gezinsbelasting: “Het belastingsysteem is een soort norm. We moeten toch niet willen uitdragen dat het beter is als een vrouw minder werkt?”

Professor
Meer informatie

Lees het volledige artikel in het AD hier.