'Het lijkt in niemands belang om de burger zijn mening te vragen'

Beleid op het gebied van cybersecurity gaat meestal voorbij aan de burger. Terwijl die uiteindelijk het meeste slachtoffer is en voor de schade moet opdraaien, ligt de focus vrijwel exclusief op het bedrijfsleven. ‘Het lijkt in niemands belang om de burger zijn mening te vragen, en er bestaat geen belangenorganisatie voor cybersecurity’, stellen Bernold Nieuwesteeg en Melle van den Berg in een essay in Binnenlands Bestuur.

Nieuwe impuls

Ze constateren dat de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven de afgelopen jaren in principe een goede aanzet hebben gegeven om cybersecurity op de kaart te zetten, maar dat de discussie aan kracht verliest omdat zij inhoudelijk te weinig van nieuwe impulsen wordt voorzien. ‘In zijn aanpak van cybersecurity richt Nederland zich er bijna exclusief op om overheid en bedrijfsleven samen te brengen. Alle initiatieven om Nederland digitaal te laten innoveren en veiliger te maken richten zich primair op deze twee partijen. De burger, die hiermee aan de slag moet en er uiteindelijk van zou moeten profiteren, wordt er niet of nauwelijks bij betrokken’, aldus de auteurs. 

Kort en goed: overheid en bedrijfsleven besluiten samen wat goed is voor de burger, zonder de burger te vragen wat die eigenlijk wil. Een belangenorganisatie op het gebied van cyberveiligheid is volgens hen hard nodig. ‘Al is het alleen maar omdat hierdoor het maatschappelijke debat gevoerd wordt en er aandacht voor komt. Dan weten burgers ook beter wat zij online wel of niet moeten doen.’

Meer informatie

Bron: Binnenlands Bestuur

Gerelateerde opleiding

Dubbelstudie Economie en Recht

Vind je economie en rechten interessant? Durf jij de uitdaging aan? Doe dan de Dubbelstudie Economie en Recht!
Gerelateerde links
Rotterdam Institute of Law and Economics
Centre for the Law and Economics of Cyber Security

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen