HR Beleidsplan 2018-2022 voor Erasmus School of Law gereed

Onlangs is het HR Beleidsplan 2018-2022 door de faculteitsraad van Erasmus School of Law beoordeeld en goedgekeurd. Het plan, dat de ondertitel ‘Talentontwikkeling, loopbanen en mobiliteit’ draagt, heeft onder andere de ambitie om zowel de eigen medewerkers als het College van Bestuur van de EUR meer duidelijkheid te verschaffen omtrent plannen en kansen.

Het nieuwe plan is de opvolger van het HR-beleidsplan ESL 2015-2018. Met dit nieuwe Beleidsplan beoogt de afdeling Human Resources alle medewerkers van Erasmus School of Law meer duidelijkheid te verschaffen over de criteria en voorwaarden die betrekking hebben op het personeels- en loopbaanbeleid van de faculteit. Zo is er uitgebreide aandacht voor de mogelijkheden op het gebied van talentontwikkeling van de faculteit. Op verscheidene onderwerpen zijn de criteria en voorwaarden verduidelijkt ten opzichte van de voorgaande versie. Ook zijn criteria en voorwaarden toegevoegd waar deze voor specifieke medewerker-groepen nog ontbraken.

Met het HR Beleidsplan 2018-2022 sluit Erasmus School of Law aan op de strategische beleidscyclus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en op in de strategie verwoordde (HR-)speerpunten voor de komende vier jaar.

U kunt het HR Beleidsplan 2018-2002 hier bekijken. Op dit moment wordt gewerkt aan een Engelstalige versie van het beleidsplan. Deze zal binnenkort verschijnen.