Jaarlijkse bijeenkomst Rotterdam Law Network tijdens Covid-19

Terwijl de jaarlijkse bijeenkomst van het Rotterdam Law Network dit jaar door de Universiteit van Lissabon zou worden georganiseerd, gooide het coronavirus roet in het eten. In plaats van naar Portugal te reizen, werd op 19 juni een Zoom-bijeenkomst georganiseerd.

Prof. Sanne Taekema, voorzitter van het netwerk, verwelkomde 33 vertegenwoordigers van 22 universiteiten uit heel Europa. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen gedeeld over hoe universiteiten zijn omgegaan met de uitdagingen van de COVID-19 crisis bij de uitwisseling van studenten en personeel. Er werd gesproken over de overstap naar online onderwijs, het op afstand afnemen van examens, de terugkeer van studenten naar huis enz. Ook is de impact van corona op de start van het nieuwe studiejaar aan de orde gekomen. Sommige universiteiten verwachten normaal te beginnen, maar voor het merendeel is dat onzeker. Sommige universiteiten hebben de uitwisseling van uitgaande studenten buiten Europa voor het eerste semester geannuleerd. In het algemeen zal de uitwisseling van studenten sterk afhangen van het opheffen van reisbeperkingen. Ook geeft ‘social distancing’ ernstige beperkingen bij de organisatie van grote colleges.

Hoewel de bijeenkomst zeer informatief en efficiënt was, spraken alle deelnemers de hoop uit volgend jaar elkaar weer ‘live’ te kunnen ontmoeten. Het genereuze aanbod van de Universiteit van Lissabon om de bijeenkomst van 2021 weer te organiseren, werd dan ook zeer gewaardeerd.

Het Rotterdam Law Network is in 1995 opgericht op initiatief van Erasmus School of Law. Het doel van het netwerk is het versterken van de internationale samenwerking door het onderhouden van de bestaande en het leggen van nieuwe contacten tussen de rechtenfaculteiten van Europese universiteiten (momenteel 34 leden) en door het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling en ‘best practices’ over de uitwisseling van studenten en personeel. De jaarlijkse bijeenkomst van het RLN wordt afwisselend georganiseerd door de aangesloten universiteiten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de bijeenkomst en het netwerk contact op met Annelies Verkerk, Coördinator Internationalisering Erasmus School of Law (verkerk@law.eur.nl).