Jing Hiah ontvangt NWO Rubicon-beurs

Jing Hiah

Jing Hiah, universitair docent bij de sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM) en de sectie Criminologie aan Erasmus School of Law, ontvangt een Rubicon-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het Rubicon programma laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Met de Rubicon-beurs kan Jing Hiah haar interdisciplinaire onderzoek naar arbeidsrelaties en uitbuiting op platforms voor huishoudelijk werk gaan doen aan de Universiteit van Bristol.

De discutabele omstandigheden van huishoudelijk werk via digitale platforms

Digitale platforms, vaak transnationale ondernemingen, brengen vraag en aanbod van arbeid efficiënt en op grote schaal bij elkaar. Nadelig zijn de vaak slechte arbeidsomstandigheden van het werk via deze platforms. Tegelijkertijd bieden platforms  groepen werkzoekenden zoals arbeidsmigranten, etnische minderheden en vrouwen alternatieve vormen van werk en arbeid. “Dit roept niet alleen vragen op over hoe platforms bestaande ongelijkheden op de arbeidsmarkt (re)produceren op basis van migratiestatus, etniciteit en gender, maar ook hoe verschillende vormen van mobiliteit (van mensen, diensten en digitale data) met elkaar zijn verweven”, aldus Hiah.

Empirisch onderzoek in Bristol

Hiah richt zich met haar onderzoek op de invloed van deze digitale platforms op de arbeidsverhoudingen en uitbuiting in de specifieke sector van huishoudelijk werk. Dit is een sector die groeiende is maar ook bijzonder kwetsbaar is voor arbeidsuitbuiting, vanwege het onzichtbare karakter van huishoudelijk werk.

Hiah verbindt zich voor vijftien maanden aan Mobilities, Migration Bristol, een onderzoeksinstituut van de University of Bristol, Faculty of Social Sciences and Law, met veel gerenommeerde (arbeids)migratie-experts die daar onderzoek doen naar de relatie tussen ongelijkheid, migratie, werk en digitalisering.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen