“Jongeren gaan heel ver voor merkkleding en om mee te kunnen doen”

Merkkleding en straatcultuur lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen gebruikt kleding om zijn identiteit vorm te geven, maar hoe verschilt dat met de rol die kleding binnen de straatcultuur heeft? Jeroen van den Broek, criminoloog en onderzoeker aan Erasmus School of Law, was te gast bij talkshow De Sociëteit en sprak over straatcultuur en merkkleding.

Fashion is in de gehele maatschappij een middel voor mensen om hun identiteit vorm te geven, ook bij jongeren in de straatcultuur. Deze jongeren zijn onderdeel van gemarginaliseerde delen van de samenleving, waarin mensen het gevoel hebben niet dezelfde kansen te hebben als anderen in de maatschappij. Zij dragen vaak dure merkkleding, de vraag is waar dat verschijnsel vandaan komt. “Je ziet dat mensen in dit soort omgevingen (de straatcultuur, red.) overcompenseren met luxegoederen in bredere zin, niet alleen kleding. Ze gebruiken het als strohalm om hun identiteit mee vorm te geven”, aldus Van den Broek.
Echter bestaat dit fenomeen niet alleen onder jongeren of in de straatcultuur, zegt Van Den Broek: “We leven allemaal in een consumptiemaatschappij die ons tot het uiterste drijft, waar iedereen het gevoel heeft dat ze mee moeten rennen in de rat race, terwijl niet iedereen dat kan.”

Is dat een probleem?

Er zijn jongeren die buitensporig veel geld uitgeven aan merkkleding en daardoor in financiële problemen komen. Van den Broek benadrukt wel dat dit niet voorbehouden is aan jongeren of de straatcultuur, maar dat het over de gehele breedte van de maatschappij geldt, echter hebben jongeren in de gemarginaliseerde samenleving minder te besteden, waardoor zij sneller in problemen kunnen komen. Het is wel zo dat jongeren veel over hebben voor merkkleding, aldus Van den Broek: “Wat in de literatuur beschreven wordt en wat ik ook zie in onze Rotterdamse context, is dat jongeren die criminaliteit plegen om aan hun geld te komen dat niet doen om hun studie van te bekostigen of een huis van te kopen, maar dat doen voor de korte termijn bevrediging door middel van merkkleding en dat soort zaken. Alles om maar mee te kunnen doen.” Dat wil uiteraard niet zeggen dat het merendeel van de jongeren in de straatcultuur criminaliteit pleegt om aan luxegoederen te komen.

A message from the suits

Op dit moment verdienen de verkeerde mensen aan straatcultuur. Heel veel initiatieven in fashion en muziek komen van de straat, maar het zijn de grote platenlabels en kledingmerken die hieraan verdienen. Het fenomeen straatcultuur is trending in de gehele samenleving en daar maken grote bedrijven gebruik van, vaak zonder dat de initiatiefnemers uit de straatcultuur daar echt profijt van hebben, zo stelt Van den Broek: “Het is niet meer een message from the streets maar een message from the suits.”

Streven naar perfectie

Op sociale kanalen wordt door iedereen een perfect beeld van zichzelf neergezet. Daar is te zien waar je aan moet voldoen, terwijl jongeren uit gemarginaliseerde omgevingen in het dagelijks leven niet de mogelijkheden ervaren om daar te komen. Van den Broek: “Ze ervaren buitengesloten te worden, terwijl pervers genoeg juist stijlelementen afkomstig uit die straatcultuur in commercie worden gebruikt om ze maatschappelijke doelen voor te schotelen waaraan iedereen zou moeten voldoen.” De rol van sociale media is groot en is een enorme invloed op de 21e-eeuwse consumptiemaatschappij. Jongeren onderling en grote bedrijven laten constant zien hoe welvaart eruitziet en ook dat leidt tot een grotere drang naar luxegoederen zoals merkkleding.

Onderzoeker
Meer informatie

 

Bekijk de uitzending van De Sociëteit hier

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen