Juridische zorgplicht en betaalbare medicijnen: Eva Ulenkate wint VGR Scriptieprijs 2024

De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), een wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de gezondheidszorg stelt zich ten doel de studie en de ontwikkeling van het gezondheidsrecht te bevorderen. Zo looft de VGR om het jaar een scriptieprijs uit bedoeld ter aanmoediging en stimulering van de kwaliteit en originaliteit van masterscripties op het terrein van het gezondheidsrecht. Eva Ulenkate, alumna van Erasmus School of Law, won dit jaar de prijs met haar scriptie getiteld Juridisch onderzoek naar een wettelijke zorgplicht voor farmaceutische bedrijven. Hierin onderzocht ze of er een wettelijke zorgplicht voor farmaceutische bedrijven moet komen om te hoge geneesmiddelenprijzen te voorkomen. 

“Uit het huidige juridisch kader is een dergelijke plicht tot op zekere hoogte reeds afleidbaar, maar zeer beperkt afdwingbaar. Een zorgplicht is noodzakelijk om de verdringing van zorg door excessieve geneesmiddelenprijzen en winstmarges te bestrijden en daarmee het recht op gezondheid te beschermen”, aldus Eva. Uit haar onderzoek volgt de conclusie dat het wettelijk vastleggen van een zorgplicht voor farmaceuten effectief kan zijn, maar ingrijpend is. “Uit de subsidiariteitsafweging blijkt dat er een mogelijk alternatief van een wettelijke zorgplicht bestaat, dat even effectief is, maar minder bezwaren heeft: het verplichtstellen van Human Rights Due Diligence.”

Onderzoek naar betaalbare zorg

Eva’s interesse om onderzoek te doen naar dit onderwerp kwam voort uit de vraag naar betaalbare zorg. “Het politieke debat wordt al jaren gedomineerd door de vraag hoe we de zorg in Nederland betaalbaar houden. Ik was benieuwd om te onderzoeken op welke manier wet- en regelgeving kan bijdragen aan een oplossing.”

Bij het schrijven van de scriptie werd Eva begeleid door André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law. Eva: “Ik heb de begeleiding van mijn scriptiebegeleider als zeer prettig ervaren. Er was sprake van snelle en duidelijke communicatie en prikkelende feedback.”

Onverwachte erkenning met de VGR Scriptieprijs

Eva wist niet van het bestaan van de VGR Scriptieprijs af. “Ik vernam van het bestaan van de prijs toen mijn begeleider [red. Den Exter] bij mijn buluitreiking vertelde de scriptie voor deze prijs te willen nomineren.” Toen Eva hoorde dat ze in de prijzen viel, was ze verrast en voelde ze zich vereerd. 

De scriptieprijs werd uitgereikt op de Jaarvergadering 2024 van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. “Het onderwerp van mijn scriptie paste goed binnen het thema van de Jaarvergadering dit jaar: ‘Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg’”, vertelt Eva.

Toekomstplannen in de zorgsector

Eva loopt op dit moment coschappen in het kader van haar tweede master, Geneeskunde. Eva: Ik studeer volgend collegejaar af en ben me aan het oriënteren in banen waarin de intersectie tussen Geneeskunde en het Gezondheidsrecht aan bod komt. Beide disciplines liggen me nauw aan het hart en ik ben benieuwd wat de toekomst brengt!”

Meer informatie

Lees Eva’s scriptie hier

Gerelateerde opleiding
Wil jij met jouw kennis van zaken snel carrière maken? Heb jij interesse in de verhoudingen tussen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen