Koen Swinnen benoemd tot hoogleraar Privaatrecht en Publieke en Private Belangen

Koen Swinnen

Koen Swinnen zal per 1 april 2022 de gecombineerde leerstoel Privaatrecht en Publieke en Private Belangen (1,0 fte) aan Erasmus School of Law bekleden. De leerstoel Publieke en Private belangen wordt gedeeld met Lieselot Bisschop en René Repasi die de leerstoel sinds 1 januari 2021 gezamenlijk bekleden. De gecombineerde leerstoel van Swinnen biedt de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen het privaatrecht te onderzoeken vanuit publiek- en privaatrechtelijk kader.  

Swinnen is sinds 2015 aan Erasmus School of Law verbonden; sinds 2020 als universitair hoofddocent Privaatrecht. Hij heeft zich altijd geïnteresseerd in de fundamenten van het privaatrecht, en meer in het bijzonder van het goederen- en zekerhedenrecht. Dat heeft geleid tot talrijke nationale en internationale publicaties en lezingen, zoals het preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland en artikelen in, onder andere, het Tijdschrift voor Privaatrecht en de Journal of Law, Property and Society. Ook heeft Swinnen voor zijn onderzoek naar digitalisering en het goederenrecht de prestigieuze TPR Wisselleerstoel – Zuid-Afrika 2017-2018 toegekend gekregen, die hij aan de North West University (Potchefstroom, Zuid Afrika) heeft bekleed.

Disruptive phenomena schudden aan de fundamenten van het privaatrecht

Swinnen is vooral geïnteresseerd in maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die moeilijk in het klassieke goederen- en zekerhedenrecht zijn in te passen of de traditionele uitgangspunten daarvan in vraag doen stellen. Deze disruptive phenomena doen het goederen- en zekerhedenrecht met andere woorden op hun grondvesten schudden.

Dergelijke ontwikkelingen liggen niet alleen in lijn met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en verduurzaming, maar vormen ook thema’s waarin publieke en private belangen vaak met elkaar conflicteren. Een vraag die in deze context van conflicterende belangen steeds luider klinkt, is de vraag of en op welke manier de publieke regelgever moet ingrijpen als de fundamenten van het privaatrecht niet meer sluitend zijn.

Digitalisering binnen het goederen- en zekerhedenrecht

Als hoogleraar Privaatrecht en Publieke en Private Belangen zal Swinnen zich in de komende jaren in sterke mate toeleggen op rechtsvergelijkend, positiefrechtelijk en multidisciplinair onderzoek naar de positie van data in het goederen- en zekerheden recht. Wat betreft onderwijs richt hij zich vooral op privaatrechtelijke vakken in het bacheloronderwijs Rechtsgeleerdheid en in de master Privaatrecht.  

Swinnen reageert verheugd op zijn benoeming: “De gecombineerde leerstoel biedt een uitgelezen mogelijkheid om in onderzoek en onderwijs het privaatrecht, en meer specifiek het traditionele goederen- en zekerhedenrecht, te verbinden en te confronteren met recente maatschappelijke en technologische evoluties die een belangrijke impact hebben op zowel publieke als private belangen.”  

Het beoogde onderzoek rond disruptive phenomena en de fundamenten van het goederenrecht, waarvan digitalisering het speerpunt zal zijn, sluit naadloos aan bij het facultaire motto Where law meets Business en de universitaire Strategie 2024.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Koen Swinnen van harte met zijn benoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Professor
Gerelateerde content
Young Erasmus Academy is een exclusief netwerk van jonge talentvolle onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam, naar analogie van De Jonge Akademie van…
Koen Swinnen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen