Leonie Reins benoemd tot hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid

Leonie Reins

Leonie Reins wordt per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid aan Erasmus School of Law. Deze leerstoel maakt het mogelijk om het publiekrecht vanuit een breed kader te benaderen en focus aan te brengen op de thema’s duurzaamheid en technologische ontwikkeling.

Reins is een expert op het gebied van publiekrecht met specifieke kennis van energie- en milieurecht. Zij promoveerde in 2015 met haar proefschrift getiteld: De coherente regulering van energie en milieu in de Europese Unie - met schaliegas als casestudy aan de KU Leuven. Daarna was zij aan dezelfde universiteit actief als postdoctoraal onderzoeksfellow en vanaf 2017 als universitair docent Internationaal en Europees Energie- en Milieurecht aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek op het gebied van milieurecht, klimaatrecht en de energietransitie heeft geleid tot vele publicaties waaronder het handboek EU Environmental Law, een KNAW Early Career Partnership en een KNAW team-fonds voor haar structurele inspanning voor wetenschapscommunicatie op het gebied van het klimaat en de energietransitie.

De energietransitie vraagt om verbinding van publieke en private belangen

Klimaatverandering en de energietransitie behoren tot de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om een duurzame toekomst te garanderen moeten energiedoelstellingen op zeer korte termijn worden vertaald naar bruikbare (juridische) kaders en concrete acties.

De huidige geopolitieke uitdagingen dwingen de EU en haar lidstaten om deze transitie te versnellen. Dit alles vraagt om een juridisch kader dat ruimte biedt aan innovatieve en nieuwe technologieën en vereist een discussie over de rol en verantwoordelijkheden van publieke en private actoren, alsmede over de zogeheten “modaliteiten van regelgeving”.

Publiekrecht vanuit duurzaamheidsperspectief

Als hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid zal Leonie Reins zich vooral focussen op het onderzoeken van het publiekrecht vanuit een internationaal en Europees perspectief met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, digitalisering en economische ongelijkheid.

Reins reageert verheugd op haar benoeming: “Ik voel me zeer vereerd door het door Erasmus School of Law in mij gestelde vertrouwen en ben zeer gemotiveerd om middels deze leerstoel mijn bijdrage te leveren aan het academische en maatschappelijke debat rondom de juridische vormgeving van een duurzame toekomst. Een dynamisch en faciliterend regelgevend kader waarin ruimte wordt geboden voor innovatieve technologieën die kunnen bijdragen aan milieubescherming en de energietransitie is hierbij onmisbaar. Rotterdam, als de maritieme hoofdstad van Europa, en één van de koplopers bij de invoering van een energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen en waterstof, biedt een interessante casestudy van deze nieuwe technologieën in de praktijk. Het zal interessant zijn om deze praktische input te gebruiken in toekomstig onderzoek.”

De benadering van het recht als een betekenisvolle factor voor economische actoren en de complexe maatschappelijke vraagstukken waar wij mee te maken krijgen door (technologische)ontwikkelingen sluit naadloos aan bij het motto van Erasmus School of Law: Where law meets business.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Leonie Reins van harte met deze benoeming en wenst haar veel succes met haar werkzaamheden.

Professor
Leonie Reins, hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid aan Erasmus School of Law

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen