Madeleine Merkx herbenoemd tot hoogleraar Indirecte Belastingen

Madeleine Merkx

Madeleine Merkx is per 1 november 2022 herbenoemd tot hoogleraar Indirecte Belastingen aan Erasmus School of Law, de leerstoel die zij al sinds november 2018 bekleedt. De leerstoel binnen het Departement Law & Tax biedt de kans om de gevolgen en mogelijkheden van globalisering, digitalisering en duurzaamheidsdoelstellingen binnen de context van indirecte belastingen te onderzoeken.

Binnen de leerstoel indirecte belastingen zal Merkx zich blijven toeleggen op onderzoek naar ontwikkelingen die van invloed zijn (geweest) op het formele en materiele belastingrecht. Het onderzoek van Merkx concentreert zich in het bijzonder op de gevolgen van globalisering en digitalisering op de indirecte belastingen en btw in het bijzonder. Daarnaast onderzoekt zij de technologische mogelijkheden in het proces omtrent de heffing en inning van indirecte belastingen.

Ook duurzaamheid speelt een hoofdrol binnen het onderzoeksdomein van Merkx. Zo richt zij zich onder meer op onderzoek naar de inzetbaarheid van indirecte belastingen om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Belasting als betekenisvolle factor

De multidisciplinaire benadering van het indirecte belastingrecht als een betekenisvolle factor in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen sluit naadloos aan bij het motto van Erasmus School of Law: Where Law Meets Business.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Madeleine Merkx van harte met haar herbenoeming en wenst haar veel succes met haar werkzaamheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen