Martijn Schippers ontvangt Dissertatieprijs

Op maandag 13 juni 2022 heeft Martijn Schippers, universitair docent Douanerecht aan Erasmus School of Law, de Dissertatieprijs 2020-2021 van de Vereniging voor Belastingwetenschap in ontvangst mogen nemen. Hij kreeg deze prijs voor zijn proefschrift ‘Douanewaarde in een globaliserende wereld’, welke hij op 1 april 2021 bij Erasmus School of Law verdedigde.

Als onderdeel van de uitreikingsceremonie hield Schippers een korte inleiding over de belangrijkste conclusies uit zijn proefschrift. Zijn werk is eveneens als handelseditie verschenen in de Fiscale Monografieën, welke worden uitgegeven door Wolters Kluwer

Jury
De jury bestond uit voorzitter René Niessen, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar Formeel Belastingrecht aan de Radboud Universiteit, Loek van Kalmthout, voormalig Raadsheer bij de Hoge Raad, en Dirk Broekhuijsen, universitair docent Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Ze kwamen in hun rapport tot de slotsom dat het proefschrift op het gebied van de douanewaarde “(…) een indringend inzicht biedt op een even bijzonder als belangwekkend terrein en laat zien dat op tal van punten, zo niet in de kern, verbetering wenselijk is”.

Dissertatieprijs
De Dissertatieprijs is een door de Vereniging voor Belastingwetenschap ingestelde prijs voor het beste proefschrift gewijd aan een onderwerp dat een rechtstreeks en important verband houdt met het Nederlandse belastingrecht. De prijs wordt eens per twee jaar toegekend aan de hand van een reglement. De Dissertatieprijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 1.000 en een oorkonde. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om tijdens een ledenvergadering een lezing te houden over zijn of haar werk.

Schippers kijkt positief terug op de uitreikingsceremonie: “De prijs kwam als een complete verrassing en ik ervaar het als een grote eer om deze prijs te hebben mogen ontvangen. Ik was bijzonder blij dat ik, in tegenstelling tot mijn proefschriftverdediging, tijdens de ceremonie in de gelegenheid werd gesteld om een presentatie te geven over het proefschrift en mijn belangrijkste observaties en conclusies kon delen in het bijzijn van familie, collega's en leden van de vereniging.”

Universitair Docent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen