Erasmus School of Law
Nieuws

Masterclass Privacy- en Gegevensbescherming

Afgelopen 3 april heeft een groep enthousiaste studenten en onderzoekers van de Erasmus Universiteit deelgenomen aan de Masterclass Privacy- en Gegevensbescherming. Niet alleen studenten van de masters Aansprakelijkheid en Verzekering en Privaatrecht waren aanwezig, maar ook studenten van andere studies. Eva Hendrikx en Mila Been, beide werkzaam bij de afdeling Controlerend Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens, hebben een leerzame en bijzonder zeer interactieve en leuke masterclass verzorgd!

Geschreven door Manon Damen

Na een uitleg van wat de Autoriteit Persoonsgegevens precies is en hoe die gestructureerd is, werd al snel dieper in de stof omtrent privacy- en gegevensbescherming gedoken. In het kader van de strengere regelgeving die sinds enige tijd in Nederland (en Europa) geldt, is in de masterclass verdiepend ingegaan op de bron van die regelgeving, namelijk de veel besproken Algemene Verordening Gegevensbescherming of, kortweg, AVG. Daarbij werd wat de basisprincipes van de AVG zijn, welke verschillen de AVG vertoont ten opzichte van de voorheen geldende richtlijn en wanneer en hoe een individu zich op bescherming kan beroepen.

Vervolgens kwamen het belang en de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens aan bod. Als toezichthoudend orgaan in Nederland is deze belast met klachten die worden geformuleerd inzake digitale gegevensverwerking. Zeker na de wetswijziging is deze organisatie bijzonder snel gegroeid, met een verdubbeling van het personeel tot gevolg, om op de grote hoeveelheid klachten te kunnen reageren.

Tevens werden de ogen van de studenten geopend voor de (grote) mate waarin moderne apparaten de persoonlijke gegevens van een persoon registreren, welke gegevens vervolgens gebruikt kunnen worden voor allerhande (vaak andere) doeleinden. Zo is het mogelijk dat iemand afgestemde reclame ontvangt zonder ooit naar daar product te hebben gezocht! Niet alleen werden interessante ervaringen gedeeld in de masterclass, ook werden de risico's van gegevensverwerking benadrukt en hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de rechten van de individu zo goed mogelijk probeert te waarborgen. 

Zeker een boeiende en leerzame masterclass voor studenten die geïnteresseerd zijn in privacy- en gegevensbeschermingsrecht en digitalisering in het algemeen. Net zoals de bijwonende studenten als tip mee naar huis hebben gekregen: vraag een keer bij een bedrijf of instantie al jouw persoonsgegevens op (en schrik niet al te veel van de hoeveelheid gegevens die wordt opgestuurd)!