Matthijs de Jongh herbenoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht

Matthijs de Jongh 2023

Matthijs de Jongh is per 1 januari 2023 aan Erasmus School of Law herbenoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht, in het bijzonder zijn historische ontwikkeling. Deze leerstoel, die hij sinds 2018 bekleedt binnen het Departement Law & Business, biedt de mogelijkheid om lange historische lijnen in het ondernemingsrecht zichtbaar te maken en bij te dragen aan een beter begrip van het huidige recht.

Het historische onderzoek binnen het ondernemingsrecht is tot dusverre fragmentarisch gebleven. Om in deze lacune te voorzien zal De Jongh zich blijven toeleggen op onderzoek en documentatie van de geschiedenis van het ondernemingsrecht. Op deze wijze tracht De Jongh lange historische lijnen in het ondernemingsrecht zichtbaar te maken en bij dragen aan een beter begrip van het huidige (ondernemings)recht. Daarnaast houdt hij zich bezig met het huidige ondernemingsrecht en zoekt hij de verbinding met zijn hoofdfunctie als raadsheer in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Daarbij richt hij zich vooral op corporate litigation en op de problematiek van externe kosten in het ondernemingsrecht.  

De context van het recht 

De benadering van het ondernemingsrecht en de impact die het in de geschiedenis heeft gemaakt op de maatschappij en hoe het ook is gevormd door maatschappelijke ontwikkelingen sluit naadloos aan bij het motto van Erasmus School of Law: Where Law Meets Business.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Matthijs de Jongh van harte met zijn herbenoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen