“Meer toezicht op de accountancysector zal niet leiden tot het verdwijnen van incidenten”

Mr.dr. Eva Eijkelenboom, universitair docent bij de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht, verscheen vandaag in het Financieele Dagblad met een opiniestuk over het commissierapport in de accountancysector.

Vorige week verscheen het laatste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). De boodschap van dit rapport was in lijn met eerdere rapporten van de MCA en de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM): de kwaliteit van accountantsorganisaties schiet tekort.

De MCA en AFM stellen dat veranderingen en verbeteringen in de sector traag worden doorgevoerd en dat hardnekkige problemen, zoals het partnermodel, spanning tussen klant- en publiek belang en de oligopolie van de Big Four, worden nog steeds onvoldoende aangepakt. De MCA pleit daarom voor interventies en reikt daarvoor een pakket van 30 maatregelen aan.

Volgens Eijkelenboom is een sterkere onderbouwing van de onderzoeksbevindingen nodig voordat tot de door de MCA bepleitte ‘impactvolle ingrepen’ wordt overgegaan.