In Memoriam prof. Anton Zijderveld

prof. Anton Zijderveld

Met verdriet heeft Erasmus School of Law kennisgenomen van het overlijden van prof. dr. Anton Zijderveld op 6 juli 2022. Prof. Zijderveld was als hoogleraar Sociologie van 1986 tot 2002 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, thans Erasmus School of Law.

In 1983 werd Zijderveld – toen nog hoogleraar in Tilburg – als waarnemer aangetrokken om sturing te geven aan de Vakgroep Sociale Wetenschappen binnen de juridische faculteit. Hij werd later als hoogleraar benoemd en aanvaardde in 1986 met zijn oratie over de ‘Dynamiek van macht en gezag’ zijn leeropdracht te Rotterdam. Van 1989 – 2002 was hij tevens aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences verbonden als hoogleraar Algemene Sociologie, waarvan vier jaar als decaan. Hij promoveerde in 2006 voor de tweede keer, nu in de rechtsfilosofie.

Als men in één woord de ruime sociologische belangstelling van Zijderveld moet vatten, dan is het begrip ‘institutie’ de beste keus. Dit bleek ook uit de titel van Zijderveld’s liber amicorum: De waarde van instituties.

Wij herinneren Anton Zijderveld als een uiterst loyale collega die zeer betrokken was bij zijn studenten en zijn collegae. Zijderveld was gericht op de dialoog, specifiek tussen de rechtswetenschap en de sociale wetenschappen, die interne spanningen maar ook de vruchtbare samenwerking tussen de beide wetenschapsgebieden blootlegde. Deze waardevolle dialoog kreeg dan ook terecht de benaming 'integratievak' als een verplicht onderdeel van de propedeuse rechten.

Ons medeleven gaat uit naar de familie van prof. Anton Zijderveld. Namens het bestuursteam van Erasmus School of Law,

Prof. mr. dr. Harriët Schelhaas
Decaan

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen