Moeten zwerfhonden in India als rechtspersoon worden beschouwd?

Siddhartha and a stray dog.

In het recht worden dieren momenteel niet beschouwd als rechtspersoon, maar als rechtsgoed waarop mensen eigendomsrechten kunnen hebben. Als gevolg hiervan is de straf voor wreedheid tegen dieren in India minimaal. Wel wordt in toenemende mate gepleit voor meer rechten van dieren. Zo ook door Siddhartha K. Garg, alumnus van Erasmus School of Law, die werkt in Delhi, India, en zich inzet voor dierenwelzijn. In dit artikel vertelt hij hoe zwerfhonden in India behandeld worden, hoe hij zich inzet voor dierenwelzijn en waarom volgens hem aan dieren rechtspersoonlijkheid moet worden toegekend.  

Garg vertelt: “Mijn interesse in dierenrechten gaat al een tijdje terug; het begon tijdens mijn rechtenstudie”. Hij geeft aan dat wanneer je ouder wordt, je steeds meer begint op te merken wat mensen of dieren meemaken en dat zijn studie een impuls gaf om hier iets aan te doen. Garg vervolgt: “Ik wilde gewoon iets doen. Als ik zelfs maar één dier kon helpen, zou ik het doen.” Zo begon hij ook met het helpen van dieren. 

In India zijn veel zwerfhonden. "Zwerfhonden worden in India regelmatig mishandeld of zelfs expres gedood", vertelt Garg. De alumnus wilde opkomen voor de zwerfhonden en begon de honden in de buurt van zijn huis te voeren. Zijn inzet werd steeds groter, zo geeft hij aan: “Later ging het niet alleen om het geven van voedsel, maar ook om het bieden van medische en juridische hulp bij wreedheidszaken.”

AngelTrust

Naarmate Garg zich meer inzette voor de bescherming van zwerfhonden, kreeg hij steeds meer telefoontjes van mensen die zich ook bezighielden met de bescherming van dieren. Dit was voor hem een aanzet tot het oprichten van zijn eigen NGO, genaamd AngelTrust. De NGO is vernoemd naar zijn eerste huisdier: een Amerikaanse Eskimospits met de naam Angel. De NGO zet zich in voor het welzijn van zwerfdieren in Delhi. Zo verzorgt de NGO, onder meer, de dagelijkse voeding van en medische hulp voor zwerfdieren, en maakt het zich hard voor de adoptie van dieren uit het asiel in plaats van het kopen van dieren bij fokkers. Daarnaast houdt de NGO zich bezig met gevallen van dierenmishandelingen en heeft het een Public Interest Litigation ingediend bij de Hoge Raad van India. Een Public Interest Litigation is een juridische procedure in India waarbij een individu of een groep individuen namens het algemeen belang een zaak aanhangig maakt bij een rechtbank. Het doel hiervan is om de belangen van de samenleving te beschermen of te bevorderen, vaak in gevallen waarbij er sprake is van onrecht of misstanden die van invloed zijn op het publiek in het algemeen. 

Dieren als rechtspersoon in India 

De afgelopen jaren, terwijl Garg zich steeds meer bezighield met de bescherming van dieren, kreeg hij de overtuiging dat dieren als rechtspersoon moeten worden beschouwd. Hij vertelt dat zwerfhonden bijvoorbeeld makkelijker kunnen worden beschermd als ze rechtspersoonlijkheid krijgen, aangezien door het verlenen van rechtspersoonlijkheid of de status van een juridische entiteit de handhaving van de wet gemakkelijker zou zijn. Er zou dan een daadwerkelijke rechtspersoon geschaad worden. 

Op dit moment is de boete in India voor het doden van een hond 50 Indiase roepies, omgerekend 56 cent. Volgens Garg kan dit niet langer. Hij geeft aan dat in India het indienen van een petitie bij het Hooggerechtshof waarin gepleit wordt voor dieren als rechtspersoon (nog) geen kans maakt. Wel heeft Garg hoop voor de toekomst, aangezien langzaam maar zeker wel degelijk veranderingen te zien zijn op het gebied van dierenwelzijn in India. 

Nederland 

Ook in Nederland worden dieren als een goed gezien en vallen dus niet in de categorie rechtspersonen. Echter zijn er wel een aantal dierenwelzijnswetten, zoals het Besluit houders van dieren en de Wet dieren. Deze regels stellen grenzen aan wat mensen dieren aan mogen doen. Maar het probleem met de huidige dierenwelzijnswetten is dat ruim kunnen worden geïnterpreteerd en niet streng worden gehandhaafd. Daarom bieden deze wetten op dit moment nog geen goede uitkomst om dieren daadwerkelijk goed te kunnen beschermen. Net als in India zijn er in Nederland ook partijen die pleiten voor grondrechten van dieren. Het toekennen hiervan lijkt echter nog ver weg te zijn. Wat op dit moment meer realistisch lijkt, is het opnemen van dierenwelzijn als staatsdoelstelling. Op deze manier zou de Nederlandse staat verantwoordelijkheid kunnen erkennen voor dierenwelzijn. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen