Mr. dr. Galle over het belang van maatwerk in regelgeving van ondernemingen

Onlangs is mr. dr. Annika Galle, universitair docent Financieel Recht aan Erasmus School of Law, geïnterviewd door Consignium over haar visie op regelgeving en de praktijk. De kwaliteit van wet- en regelgeving intrigeert dr. Galle al sinds het begin van haar loopbaan. Ze ziet mogelijkheden om de praktijk en regelgeving beter op elkaar te laten aansluiten. Het bieden van maatwerk is daarbij van belang.

In het interview wijst mr. dr. Galle op de toenemende regelgeving en toezicht. Volgens haar is dit in principe geen slechte zaak, maar die toenemende regelgeving moet wel goed doordacht en onderbouwd zijn. Vroeger bedacht men regels zonder rekening te houden met de gevolgen in de echte wereld. Gelukkig wordt regelgeving tegenwoordig met een duidelijk doel ontwikkeld. Bij het opstellen van nieuwe regels zijn volgens mr. dr. Galle twee aspecten van belang: ze moeten praktijk- en toekomstbestendig zijn.

In de wereld van Corporate Governance, een gebied waar mr. dr. Galle op promoveerde, bestaat veel “principal based” regelgeving. Deze regelgeving neemt een of meerdere basisprincipes als uitgangspunt. Een goede zaak volgens mr. dr. Galle. Het grote voordeel is het maatwerk voor een persoon of onderneming dat deze regelgeving biedt. Regelgevers moeten constant streven naar het bieden van maatwerk (“made to measure”). Daarbij blijft het belangrijk dat regels niet zomaar worden gemaakt: “Waar we voor moeten uitkijken is overregulering en regulering vanuit louter politieke motivaties. Aangezien regelgeving in principe nooit af- maar altijd toeneemt, is het zaak steeds kritisch te kijken naar waarom je bepaalde regels wilt”, zo stelt mr. dr. Galle.

Consignium is een bedrijf gericht op risicomanagement. Daarom reflecteerde mr. dr. Galle haar visie ook op dit aspect van bedrijfsvoering. Regels gericht op risicomanagement moeten eveneens maatwerk zijn. Het heeft daarbij geen zin om te veel bezorgd te zijn over risico’s die je niet hebt kunnen zien aankomen (“black swans”). Mr. dr. Galle: “Je kunt wel alles willen voorkomen, maar dan kom je niet verder. Uiteindelijk is ondernemen gecalculeerd risico’s nemen. Want risicomanagement is het managen van de gecalculeerde risico’s die je neemt”.

Meer informatie

Het hele interview is hier te lezen.