Erasmus School of Law
Nieuws

Mr. dr. Sanne Struijk wordt bijzonder hoogleraar in Groningen

Profielfoto Sanne Struijk

De Rijksuniversiteit Groningen heeft mr. dr. Sanne Struijk per 15 mei 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel "Penologie en Penitentiair Recht”. Het betreft een parttime leerstoel bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie die Sanne naast haar aanstelling bij onze faculteit zal bekleden.

De leeropdracht omvat zowel de Penologie, de empirische wetenschap van het straffen, in het bijzonder van de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties alsmede hun werking en betekenis, als het Penitentiair recht, het juridisch kader van de tenuitvoerlegging van (vrijheidsbenemende) sancties. De werkzaamheden van Sanne als bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht zullen zowel onderwijs als onderzoek betreffen.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Sanne van harte met deze benoeming en is samen met de leden van de sectie Strafrecht verheugd over het feit dat het talent van Sanne ook buiten onze faculteit wordt erkend.